SWF Object ... loading

Témy prednášok na rok 2010

 

 Svätý otec Benedikt XVI. pri príležitosti 150. výročia od smrti Jána Vianneya, svätého patróna všetkých farárov sveta, vyhlásil na sviatok Božského Srdca Ježišovho ROK kňazov – od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010. Témy prednášok na mesačné stretnutia sú preto vybrané a navrhnuté z kázní sv. Jána M. Vianneya a myšlienok Matky Alfonzy Márie:
 
 január                 modlitba
 február                pôst, modlitba
 marec                 Sviatosť Oltárna
 apríl                     láska k blížnemu
 máj                      láska k Bohu a k blížnemu
 jún                        viera v srdci
 júl                         ohováranie, nesúďte
 august                 závisť
 september         matkám rodín
 október                milované kríže
 november           svätosť
 december           Panna Mária
 
Zároveň by som ich chcela LČ - DR motivovať k prehodnoteniu svojho života podľa charizmy MAM Epingerovej a povzbudiť ich k novému nadšeniu a zápalu, aby svoju kresťanskú vieru prehĺbili a žili opravdivo a presvedčivo.
Výzva Svätého Otca Benedikta XVI., ktorá je zároveň výzvou Cirkvi, sa bytostne dotýka každého z nás, každej Laickej členky DR, preto využívajme všetky možnosti modliť sa za kňazov .
"Kňazi sú rozdávateľmi Božích milostí. Sú bratmi - a to privilegovanými, nášho Vykupiteľa.
Je tak málo úcty voči Kňazom, Božím sprostredkovateľom, málo sa za nich modlí. Preto sú aj nespočetné súženia veriacich a Cirkvi. Boha táto ľahostajnosť uráža." (por. MAM)

 


Ďalšie články v sekcii:

LAICKÉ SPOL. KONGREGÁCIE
ŠTATÚT
ZODPOVEDNÉ
SPOLOČENSTVÁ
SVEDECTVÁ
AKO SA PRIDAŤ
RECEPTY

MYŠLIENKA DŇA


Nech si o nás svet myslí čokoľvek, poďme, aby sme podali pomocnú ruku tým, čo upadli do otroctva zlého nepriateľa.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


HISTORICKÝ KALENDÁR
(2018-02-16 19:38:01)
Archív
(2018-02-16 19:31:47)
Duchovná rodina
(2018-02-16 19:29:51)
SPOLOČENSTVÁ
(2018-02-16 19:28:37)
ZODPOVEDNÉ
(2018-02-16 19:21:10)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.