SWF Object ... loading

Témy prednášok na rok 2018

 

 
Úzka cesta. Mnohí ju poznáme veľmi dôverne, veď po nej denne kráčame. Vykročili sme na ňu, keď sme prešli cez tesnú bránu pokánia, keď sme vierou prijali zástupnú obeť Pána Ježiša za naše hriechy a začali sme nový život Božích detí pod vedením Ducha Svätého.
Ísť po úzkej ceste znamená nasledovať Pána Ježiša: milovať, odpúšťať, používať svoje obdarovania.
Povzbudením kráčať touto cestou nech sú aj prednášky v roku 2018 na tieto témy:
 
 január                 Milosrdenstvo chcem a nie obetu
 február                Kto zachová moje ustanovenia, ten bude žiť
 marec                 Kto chce ísť za mnou
 apríl                    Ja som vzkriesenie a život
 máj                     Mária, dôverujúca Bohu i ľuďom
 jún                      Ja som chlieb života
 september          Marta, Marta
 október               Mária, uskutočňovateľka Božieho Slova
 november           Hľa služobnica Pána
 december           Pripravte cestu Pánovi
 
Našimi krokmi sú činy, ktorými uskutočňujeme prikázania Pána Ježiša. Hnacou silou pre naše kroky na úzkej ceste je láska k Pánu Ježišovi.
Kráčajme spoločne po tejto ceste, ktorá nie je pohodlná, ale žiada od nás obetu s radosťou a s úprimným pokáním. 
Nech nás na tejto ceste sprevádza naša ctihodná zakladateľka matka Alfonza Mária, ktorá nás zároveň povzbudzuje: "Deti moje, nebude vám nič chýbať, aby ste kráčali cestou dokonalosti, napredovali po nej a vytrvali až do konca." (MAM)
 

Ďalšie články v sekcii:

LAICKÉ SPOL. KONGREGÁCIE
ŠTATÚT
ZODPOVEDNÉ
SPOLOČENSTVÁ
SVEDECTVÁ
AKO SA PRIDAŤ
RECEPTY

MYŠLIENKA DŇA


Nikdy nič neodmietnite chorým, pretože čo im odmietnete, odmietnete Spasiteľovi.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spoločenstvo
(2018-04-19 18:37:01)
Spiritualita
(2018-04-17 13:59:53)
PREDNÁŠKY
(2018-03-21 13:52:34)
Užitočné linky
(2018-03-12 08:28:58)
KALENDÁR
(2018-03-01 09:10:28)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.