SWF Object ... loading

Pastoračný tím sestier SDR

  
sr. M. Kristiána – provinciálna asistentka zodpovedná za PP v slov. provincii
sr. M. Dominika                                         - komunita Levoča
sr. M. Zuzana                                             - komunita Košice
sr. M. Liguori                                             - komunita Spišská Nová Ves
sr. M. Chantal                                           - komunita Spišské Vlachy
sr. M. Barbora                                           - komunita Nesvady
sr. M. Ľudovíta                                          - komunita Bratislava
sr. M. Kristiána                                         - komunita Topoľčany
sr. M. Maximiliana                                    - komunita Snina
sr. M. Petra                                                - komunita Raslavice   
sr. M. Ulrika                                               - komunita Žilina
sr. M. Faustína                                          - komunita Vrícko
sr. M. Letícia                                             - komunita Umaň, UA
 
 

Čo chceme ako tím mladým ponúknuť?

- otvorenosť, stíšenie, čas a priestor na rozhovor, službou ucha
ponúknuť im nové priateľstva, svedectvo radostného zasvätenia
poukázať na život svätých a ich priateľstvo s Ježišom
v živote Matky Zakladateľky poukázať na jednotlivé aspekty, ktoré ju viedli k tomu, že poznala svoje povolanie a v slobode ho napĺňala
poukázať im na krásu ich života v Božom pláne
podeliť sa so skúsenosťami, vnímame ako veľmi ich oslovuje naše opravdivo žité sesterstvo, vzájomná láska a úcta
poznať Krista, umožniť osobné stretnutie s ním – spoločné adorácie v komunitách, poukázať na poklad v nebi, pomáhať pri uzdravovaní ich zranení
pomôcť im poznávať Ježiša cez Sv. písmo
 

Evanjeliové sľuby sú ďalšou ponukou v pastorácii povolaní:

 - čistota žitá pre nebeské kráľovstvo – oslovenie pre tých, čo sú unavení
      z toho, čo im ponúka svet,
 - slobodne žitá chudoba -  pomáha nájsť správny postoj k stvoreným veciam a
      oslobodzuje,
 - dobrovoľne prijatá poslušnosť - množstvo veriacich malo jedno srdce

      a jednu dušu, dobrá pôda pre vzájomnú úctu a lásku


Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
KŇAZSTVO
MANŽELSTVO
ZASVATENÝ ŽIVOT
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
CELOSLOVENSKÉ AKCIE
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


S úprimnosťou mu predkladajte city, priania a potreby, nech sú akékoľvek.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2018-05-24 14:40:21)
Duchovná rodina
(2018-05-02 19:49:54)
Spoločenstvo
(2018-04-30 15:56:00)
PREDNÁŠKY
(2018-03-21 13:52:34)
Užitočné linky
(2018-03-12 08:28:58)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.