SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Tábor 

Máme za sebou prvý mesiac prázdnin či dovoleniek. Každý však tieto voľné dni prežíva inak. Niektorí strávia oddychovú dovolenku pri mori, iní si zvolia náročnejší pobyt na horách, kde pri horskej turistike spoja vlastne dve veci: ponamáhajú svoje telo a súčasne doprajú relax svojej duši. My sme sa rozhodli venovať tento čas deťom našej farnosti v Snine. Máme za sebou dva prímestské tábory a jeden tábor mimo farnosti Povýšenia Sv. Kríža. Každý tábor predchádzali mnohé prípravy, aby sme deťom mohli ponúknuť bohatý program a každý z nich sa niesol v inom duchu. Skúsili sme si, ako nie je ľahké byť indiánom a získať čnosti typické pre nich, aké ľahké nebolo rozhodnutie kráľovnej Ester, keď sa postavila za svoj židovský národ s nádejou jeho záchrany a ako nie je ľahké byť opravdivým hrdinom v dnešnom svete. Mali sme deti vo veku od 6 do 15 rokov. Bez ochotných mladých ľudí by ani jeden tento tábor nebolo možné zorganizovať. 
Touto cestou sa chceme poďakovať aj vám, zvlášť staré a choré spolusestry, ktoré pamätáte vo svojich modlitbách na nás, ktoré pracujeme v apoštolských dielach a snažíme sa tak medzi ľudí, ktorí sú nám zverení, vnášať Božiu lásku i milosrdenstvo. Nech vám to dobrý Boh odmení a daruje vám síl i trpezlivosti pre nesenie kríža. Ostávame s vami spojené v modlitbách.
sr. M. Rudolfa
 

Pastorácia mládeže

 

Sestry, ktoré pôsobia v školstve, sa venujú výchove a vyučovaniu detí a mládeže v materských, základných, stredných i umeleckých školách. Vo veľkej miere sa venujú vyučovaniu náboženstva, ale pôsobia aj vo výchove a vo vyučovaní vedeckých či umeleckých predmetov.
Neodmysliteľnou súčasťou apoštolátu sestier je príprava detí i dospelých ku sviatosti zmierenia, prvého svätého prijímania a birmovania. So zverenými sa zúčastňujú rôznych duchovných, športových, kultúrnych, umeleckých aj vedeckých podujatí. Jadrom každej ich katechézy a účasti na pastoračnej činnosti farností je, že srdcia im bijú pre Ježiša, ktorý v nich dodnes miluje „maličkých“.

Tejto forme apoštolátu sa venujú predovšetkým sestry z komunít Bratislava, Levoča, Snina, Spišksé Vlachy, Spišská Nová Ves, Topoľčany a Vrícko. 

Do pastorácie povolaní je zapojená každá komunita.


Ďalšie články v sekcii:

AKTUALITY
ALŽBETKA n.o.
CHORÍ A ZOMIERAJÚCI
OPUSTENÍ
UKRAJINA
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA

MYŠLIENKA DŇA


Boh mi dal vždy milosť spoznať, ako veľmi sa mu nepáči pýcha.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2019-09-04 09:45:19)
PASTORÁCIA MLÁDEŽE
(2019-09-04 09:44:51)
SVEDECTVÁ SESTIER
(2019-09-04 09:34:13)
BLAHOREČENIE MAM
(2019-09-04 09:12:28)
KALENDÁR
(2019-09-04 08:56:21)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.