novinkyPrvé sestry prišli do Vrícka 2. januára 1977. Nasťahovali sa do asi dvestoročnej fary, ktorá bola takmer 12 rokov neobývaná. Jednou zo sestier bola vtedy aj sr. Claudia, provinciálna predstavená a tak sa Vrícko stalo až do roku 1994 sídlom provincie. Už v roku 1977 sa plánovalo so stavbou charitného domu pre staré a choré sestry. Podľa vyjadrenia vtedajšieho tajomníka Štátneho úradu pre cirkevné veci tu budú môcť sestry pokojne dožiť a vymrieť. Nestalo sa však celkom podľa jeho slov. Charitný dom bol dostavaný v roku 1989, ale práve vtedy sa začala písať nová, slobodná stránka histórie nášho domu.
V roku 1994 tu bol zriadený noviciát. Teda okrem starostlivosti o naše staré a choré spolusestry sa tu formuje náš nový dorast.
Komunitu na Vrícku tvorí v súčasnosti 66 sestier, z ktorých viac ako 40 je na dôchodku.
Našim apoštolátom je starostlivosť o staré a choré spolusestry, modlitba a trpezlivé prijímanie vlastného utrpenia a jeho obetovanie za Cirkev, za obrátenie hriešnikov, za všetkých, ktorí nás prosia o spomienku pred Pánom.
Počas roka organizujeme rôzne stretnutie pre dievčatá z celého Slovenska a tiež i duchovné cvičenia. Prichádzajú k nám aj z niektorých farností skupiny mladých, rodinné spoločenstvá, ale aj jednotlivci, aby v tichu načerpali telesných i duševných síl a obnovili svoj vzťah s Bohom.

 

Kontakt:
Dom Matky Alfonzy Márie
038 31  Vrícko 38
tel. 043/493 31 54
e-mail: sdrvricko@stonline.sk
kontaktná osoba: sr. M. Gerarda, SDR

duchovná rodina

Druhý Vatikánsky koncil hovorí, že spolupráca a výmena darov je intenzívnejšia, keď skupiny laikov ...[viac]

 

Modlitba za blahorečenie
M. Alfonzy Márie
linky

Cirkevné linky
KBS
Povolania
Christnet
Sväté písmo

Linky Sestier
Božského Vykupiteľa

Oberbronn1 [Fr]
Oberbronn2 [Fr]
Wurzburg1 [De]
Wurzburg2 [De]
Matka Alfonza Mária

Iné linky
Spasiteľky [De]
www.alzbetka-no.sk