novinkyNaše spoločenstvo tvorí 9 sestier. Dve sestry sú už na dôchodku a starajú sa o domácnosť. Jedna sestra je katechétkou a učí na školách náboženstvo. Ostatné sestry sú zamestnané v nemocnici, kde pracujú ako zdravotné sestry na Oddelení dlhodobo chorých.
Pomáhame zmierňovať utrpenie, bolesť telesnú i duchovnú.
V trpiacom človeku trpí sám Ježiš a čaká kto k nemu príde. A tak vidieť trpiaceho Krista v človeku dodáva silu a odhodlanosť pre skutky lásky k tým najbiednejším. Silu pre túto službu čerpáme v modlitbe a adorácii pred Eucharistickým Kristom.

 

Kontakt:
Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa
Kalinčiakova 34
955 01  Topoľčany
tel.  038/ 5225643
e-mail:  sdrtop@centrum.sk
kontaktná osoba:
sr. Hieronyma, SDR

duchovná rodina

Druhý Vatikánsky koncil hovorí, že spolupráca a výmena darov je intenzívnejšia, keď skupiny laikov ...[viac]

 

Modlitba za blahorečenie
M. Alfonzy Márie
linky

Cirkevné linky
KBS
Povolania
Christnet
Sväté písmo

Linky Sestier
Božského Vykupiteľa

Oberbronn1 [Fr]
Oberbronn2 [Fr]
Wurzburg1 [De]
Wurzburg2 [De]
Matka Alfonza Mária

Iné linky
Spasiteľky [De]
www.alzbetka-no.sk