SWF Object ... loading

Kňaz

„Lebo každý kňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého. Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh...“

(por. Hebr  5,1-4)
 
„Ó, aký je kňaz veľký!... Ak by sám seba pochopil, zomrel by...
Boh ho poslúcha: vysloví len dve slová a náš Pán na jeho hlas zostúpi z neba a uzavrie sa do maličkej hostie.“
(sv.  Ján Mária Vianney)
 
„ ...cez službu kňazov sa uskutočňuje duchovná obeta všetkých veriacich v jednote s obetou Krista, jediného Prostredníka: obetou, ktorú kňazi predkladajú nekrvavým a sviatostným spôsobom v očakávaní nového Pánovho príchodu. To je hlavný, podstatne misijný a dynamický rozmer kňazskej služby a identity. Prostredníctvom ohlasovania evanjelia umožňujú zrod viery u tých, ktorí ešte neveria, aby mohli svoju obetu spojiť s Kristovou obetou, ktorej výrazom je láska k Bohu a k blížnemu.
 
Kto iný je totiž kňaz, ak nie Duchom Svätým premenený a obnovený muž, ktorý žije z osobného vzťahu s Kristom a ustavične si osvojuje evanjeliové kritériá? Kto iný je kňaz, ak nie človek jednoty a pravdy, vedomý si vlastných obmedzení a zároveň mimoriadnej veľkosti prijatého poslania, teda úsilia šíriť Božie kráľovstvo až po samý kraj zeme? Áno! Kňaz je muž, ktorý celkom patrí Pánovi, pretože ho povolal sám Boh a ustanovil ho do svojej apoštolskej služby. A práve tým, že je celkom Pánov, patrí celkom aj ľuďom, je pre ľudí.“
(Benedikt XVI., Kňazská identita, Generálna audiencia 1.7.2009; zdroj:tkkbs)


Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
MANŽELSTVO
ZASVATENÝ ŽIVOT
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
CELOSLOVENSKÉ AKCIE
PASTORAČNÝ TÍM SDR
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


S úprimnosťou mu predkladajte city, priania a potreby, nech sú akékoľvek.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2018-05-24 14:40:21)
Duchovná rodina
(2018-05-02 19:49:54)
Spoločenstvo
(2018-04-30 15:56:00)
PREDNÁŠKY
(2018-03-21 13:52:34)
Užitočné linky
(2018-03-12 08:28:58)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.