SWF Object ... loading

Odvaha alebo Judita

 

Odvaha či Judita? Zrejme obe boli tie, čo nás pozvali na duchovnú obnovu do Vrícka, ktorá sa konala 17.-19. novembra 2017. Jej nosnou témou bola: Judita - žena odvahy. 
Dvadsať odvážnych duší spolu so šiestimi sestrami sa stretlo pod jednou strechou, aby sme spolu hľadali koreň a silu každej odvahy. V piatok večer sme začali večerou, kedy sme sa mohli porozprávať s tými dievčatami, ktoré sme poznali z predchádzajúcich DO a neoficiálne zoznámiť s novými tvárami. Po večeri sme pokračovali už oficiálnou zoznamovačkou a úvodnou prednáškou. Tak sme vstúpili do hlbín a tajomstiev knihy Judita, ktorými nás sprevádzal Rudolf Bartal, OCD. V tejto prednáške nám predostrel svoju hlavnú myšlienku, ktorú rozvádzal počas celej DO: dôležitosť poslania ženy v spoločnosti. Na úvod priblížil okolnosti a situáciu, v ktorej žila Judita.
Bod programu "spánok", ktorý nasledoval, pre niekoho znamenal skutočne spánok, no pre iných ešte hodiny strávené vo vzájomných rozhovoroch :-)
V sobotu sme pokračovali v poznávaní Judity. Deň sme však začali spoločnými rannými chválami a raňajkami. Až takto posilnené sme mohli skúmať seba samé v kontexte Juditinej odvahy. V zmysle toho, že historická Judita nikdy neexistovala, páter Rudolf nám ju vykreslil ako obraz ideálnej ženy, akou bola Eva pred hriechom v raji. Pritom poukázal na jej krásu, rozvahu, nábožnosť, odvahu, nestrannosť a v neposlednom rade panenskú neporušenosť. Budovala svoj vzťah s Bohom, a tak mohla byť mostom medzi Bohom a ľuďmi. Tu o. Rudolf vyzdvihol poslanie ženy ako kňaza/kňažky - Boh žene daroval cit pre premenu, schopnosť udržiavať oheň (lásky) a jej vnútro vystrojil zmyslom pre posvätno, aby bola odovzdávateľkou viery. 
Postupne sme sa dostali až do Holofernesovho stanu, kde Judita uskutočnila svoj zámer. Holofernesovi uťala hlavu. Pred tým všetkým sa však vrúcne modlila k Bohu. Páter pritom vyslovil múdru myšlienku, že sa máme modliť preto, aby Boh zmenil naše plány, nie aby sme my zmenili tie jeho. 
Čomu my potrebujeme uťať "hlavu"? Akým pokušeniam, zlozvykom? Judita premohla zlo svojou ženskosťou. Ako my môžeme premáhať zlo, ktoré číha na nás? ... s týmito otázkami sme končili doobedňajšie prednášky.
Po obede bol čas na rozhovory, modlitbu ruženca, prechádzku, sv. spoveď, príp. uvažovanie nad zamysleniami pátra Rudolfa. Po tomto "oddychu" sme sa spoločne stretli pri Pánovom obetnom stole. V ďalšom bode programu sa nám núkala príležitosť chváliť Pána a prosiť o jeho milosti prostredníctvom biblických tancov. 
Deň vyústil do moderovanej adorácie, počas ktorej sme Bohu predkladali našich "Holofernesov" - náš boj so zlom. Na záver sme každá z nás dostali osobné Eucharistické požehnanie.
Nedeľa sa niesla v trochu voľnejšom duchu. Po ranných chválach a raňajkách sme sa ešte stretli na prednáške, v ktorej nás páter Rudolf "vyslal" do bežného prostredia, aby sme tam odovzdávali to, čo sme s Pánom zažili. Aby sme tak nasledovali príklad Judity, ktorá po svojom chýrnom čine naďalej žila obyčajným životom až do smrti, no predsa to, ako žila, bolo svedectvom samým.
Našu vďaku sestrám a pátrovi sme vyjadrili aj modlitbou biblického tanca "Chráň ma, môj Bože", v ktorom sme prosili, aby nás Pán ochraňoval vo svojich hradbách a svojom náručí. Tak si mohli sestry pripomenúť chvíľu, kedy ich Pán povolal a znova prežiť radosť i vďaku z Božieho objatia plného lásky :)

                                                                                                     Silvia Ťapáková

FOTO

 

Putovanie do Zasľúbenej zeme…

 

V dňoch 29.6.-3.7.2012 sa priestory nášho kláštora vo Vrícku opäť trošku viac naplnili detským smiechom a radosťou. Konalo sa tu stretnutie dievčat vo veku od 10-15 rokov. Témou stretnutia bolo

PUTOVANIE DO ZASĽÚBENEJ ZEME.
Prvý večer sme začali zoznámením a rozprávkou Princ Egyptský, aby sme sa oboznámili so životom Mojžiša a vyvoleného ľudu. Ako praví Izraeliti zažili dievčatá na ďalší deň egyptský teror (budíček pomocou pokrievok J ) a celý deň plnili úlohy faraóna. V nedeľu sme im pomocou súťaži priblížili 10 egyptských rán. Večer nás faraón prepustil z krajiny, slávili sme spoločne pri ohni Paschu a v pondelok sme sa vydali na cestu. Po náročnom putovaní sme prišli na salaš, kde sme ďakovali za Pánove dobrodenia sv. omšou. Keď sme sa vrátili späť do kláštora čakala nás zasľúbená zem. S mliekom a medom nás privítali naše spolusestry. Atmosféru celého tábora nám dotváralo priam ,,egyptské horúce počasie“. Ďakujeme Pánovi za tento požehnaný čas a aj za každú jednu účastníčku. Vyprosujme im aj ich rodinách neustálu vernosť Pánovi aby sme sa raz spolu všetci stretli v ,,zasľúbenej zemi.“
FOTO
 

 

Načúvaj Ježišovi

 Čo myslíte, majú mladí ľudia dneška záujem načúvať Ježišovi, načúvať Božiemu slovu? Určite áno! Presvedčili nás o tom aj dievčatá, ktoré sa v dňoch 23.-25.3.2012 zúčastnili na duchovnej obnove v Spišskej Novej Vsi. Tridsaťjeden mladých duší sa počas víkendu mohlo hlbšie zamyslieť nad vybranými staťami zo Svätého Písma. Čítaním a meditáciou na spôsob Lectio Divina i so sprievodným vysvetlením textov prostredníctvom sr. Immaculaty, napínali sluch svojho srdca, aby poznali to, čo im Boh chce práve dnes povedať.

V duchovnom programe nechýbala svätá omša a možnosť prijať sviatosť zmierenia. V sobotu popoludní sme sa vybrali na krížovú cestu do Šulerohu. Jednotlivé „slovko“ k zastaveniam si pripravili dievčatá, na ktoré „padol lós“. Ostatné sa striedali v nesení   originálneho dreveného kríža, na ktorom boli pripevnené všetky „neduhy“, ktoré ich trápia. Pri dvanástom zastavení ich symbolicky spálili. Večer sa otvorila tvorivá dielňa i veľmi živá diskusia, počas ktorej sa dievčatá otázkami obrátili na celý „sesterský tím“ tohto stretnutia v zložení – sr. Immaculata, sr. Filotea, sr. Klára, sr. Rita a sr. Chantal.

Načúvať Ježišovi sa však najlepšie darí v tichu. Preto sa dievčatá odvážili bdieť v „skrátenej“ noci pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. ... a my veríme, že každá z nich domov odchádzala obohatená aspoň o jedno slovko, o jeden okamih, ktoré úplne preniklo jej srdce a oživilo vzťah s Bohom.

 

„Sesterský tím“ stretnutia 

FOTO

 

Pozvánka

 

Načúvaj Ježišovi!

Pôstne obdobie nás všetkých pozýva k obnove svojho života. Ponúkame Ti možnosť prísť a načúvať Ježišovi, Jeho Slovu počas duchovnej obnovy pre dievčatá, ktorá sa uskutoční v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi 23.-25.3.2012. Bližšie informácie a kontakt je na plagáte.
Tešíme sa na Teba.

 

 

Ešte hlbšie a ešte pevnejšie

 

Ak by sme napísali „ZAKORENENÍ A POSTAVENÍ NA JEŽIŠOVI KRISTOVI...“, možno by ste tento článok úplne prehliadli, pretože takých tu už zopár bolo J. Nanovo sme sa pohýbali v pastoračnom svete a ponúkli sme tému a katechézy zo Svetových dní mládeže v Madride. Z troch komunít východného Slovenska sme sa v zostave sr. Terézia, sr. Rita, sr. Chantal a sr. Filotea vybrali do Oravskej Polhory k ôsmačkám a deviatačkám, aby sme v dňoch 11. - 13. novembra 2011 zažili s nimi duchovnú obnovu.
Priestory fary v Oravskej Polhore sú vybavené tak, že znesú aj veľký počet návštevníkov, vďaka čomu sa náš kruh podstatne rozšíril. Boli sme v pomere 4 sestry ku 44 dievčatám, takže sme museli byť naozaj ešte hlbšie a  ešte pevnejšie zakorenené v Kristovi.
V programe sme dievčatám ponúkli tie isté zamyslenia a katechézy ako na stretnutí v Spišskej Novej Vsi a na Vrícku, ale s inými ľuďmi bol aj tento náš program iný. Tento krát nechýbali ani eRko tance a veselý večer s komickými scénkami a pesničkami.
Po stretnutí sa dievčatá takto vyjadrili:
-          páčila sa nám výzdoba, téma, modlitby, rozjímanie, tance, scénky, jedlo, adorácia, aktivity v skupinkách, filmy, ruženec, sv. omša; ani chvíľu sme sa nenudili;
 
-          oslovilo ma priateľstvo, upevnenie vzťahu k Bohu, trpezlivosť, dobrota, starostlivosť, láskavosť a chápavosť sestričiek, váš nádherný úsmev; nemali by sme niesť kríž sami; zistila som, že Pána nájdeme všade, v každej veci; môj vzťah k Bohu sa prehĺbil; oslovilo ma, že sme dokázali zdvihnúť priateľa jedným prstom; oslovilo ma, že všetko to, čo ma bolí, som mohla odovzdať Bohu; že sme sa mohli viac zakoreniť v Pánovi;
  
-          zmenila by som disciplínu dievčat, hluk a neposlušnosť; aby si každý všímal ťažkosti druhých a ponáhľal sa im na pomoc; chcela by som dlhšie spať; navrhla by som nočné akcie; chcela by som viac prestávok; dala by som sestričkám do rúk mikrofón;
 
-          chcem dodať: odteraz chcem ešte viac voľných chvíľ obetovať Bohu; príďte každý polrok, veľmi som to potrebovala – ten kríž budem niesť iba s NÍM, pretože sa už nechcem sklamať; pravé umenie je pozerať sa na svet srdcom; nebudem búchať dverami a dupať; polepším sa; chcem odolávať hriechu a byť viac poslušná; nech sestry vydržia také dobré a usmievavé; ďakujeme aj pánu farárovi; venujte za našu farnosť pár modlitieb; posilnila som sa vo viere;
 
Dievčatá boli pre nás dôkazom toho, že je tu ktosi, kto má záujem o duchovné hodnoty. Pre nás to znamená, že vo vzťahu k Bohu aj my musíme ísť ešte hlbšie a stať sa ešte pevnejšími...

 

 

Tím pastorácie povolaní

FOTO I

FOTO II

 

Ježišov kríž nám pevnosť skál a silu dáva...

   ...o tom sa mohlo presvedčiť aj 24 dievčat na duchovnej obnove vo Vrícku, ktorá sa konala v Dome Matky Alfonzy Márie v dňoch 28. -30.10. 2011. Spolu so sr. M. Teréziou Tomaštíkovou, sr. M. Kristiánou, sr. M. Immaculatou, sr. M. Filoteou a sr. M. Chantal sa bližšie oboznámili s tým, čo sa dialo na svetových dňoch mládeže v Madride a zároveň mohli zakúsiť podobnú atmosféru aká bola vtedy v Španielsku - zo sily spoločenstva, zo spoločnej modlitby, adorácie i katechéz. V zamysleniach spoločne uvažovali nad tým, čo všetko ovplyvňuje ich život a pomáha im hlbšie sa zakoreniť vo viere - v Kristovi. Svoje ťažkosti, to z čoho majú strach, čo ich bolí symbolicky odovzdali Bohu pri večernej adorácii, lebo na nesenie kríža tu predsa nie sme sami a Kristov kríž - dôkaz jeho lásky k nám, je liekom, ktorý ani dlhými rokmi nestráca na sile svojho účinku. Keby však slová, ktoré počas týchto dní počuli, nepriniesli svoje ovocie, nemalo by to zmysel. Preto v nedeľu boli povzbudené k tomu, aby aj oni boli pravým svedkom Krista všade, kam pôjdu a s kým sa stretnú.

   Počas týchto dní obnovy mali dievčatá možnosť navštíviť aj miestny Útulok sv. Alžbety, alebo stráviť chvíle so staršími spolusestrami, ktorým na záver poďakovali za svedectvo ich života. Boli pre ne povzbudením.

   Dievčatá hodnotili stretnutie veľmi pozitívne. Ako to nejedna z nich vyslovila, "Vrícko milujú", vždy tu "načerpajú síl do ďalších dní", "zregenerujú dušu" a majú tu "skvelú príležitosť viac nazrieť do svojho srdca, nájsť v ňom niečo nové, vypadnúť z rutiny a mať čas na modlitbu". Možno aj kvôli tomu sa lúčenie nezaobišlo bez sĺz. V budúcnosti by preto uvítali, aby stretnutie bolo dlhšie a častejšie, prípadne i obohatené o workshopy či vyrovnanejšie vekové zloženie účastníčok.

   Takže... tešíme sa a veríme, že sa opäť raz niekedy uvidíme.

Tím pastorácie povolaní SDR

FOTO

 

Zakorenení, postavení a upevnení vo viere...

 

Tí, ktorí v názve vnímajú spojitosť s tohtoročnými svetovými dňami mládeže, sa nemýlia. Veď Svätý Otec Benedikt XVI. adresoval svoje posolstvo všetkým mladým, nielen tým, ktorí boli na stretnutí v Madride. 
Pozvanie na stretnutie s Tým, vďaka ktorému môžeme byť zakorenení a upevnení vo viere prijali mnohé dievčatá, ale v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi sa ich na duchovnej obnove v dňoch 7.-9.10.2011 stretlo napokon deväť a s nimi štyri sestry – sr. Terézia, sr. Immaculata, sr. Filotea a sr. Chantal.
V tejto rodinnej atmosfére sa spoločne v troch tematických blokoch zamýšľali nad svojimi koreňmi – čo im pomáha rásť aj naopak,  čo im bráni rozvíjať sa, na čo v živote narážajú a v čom cítia potrebu zakoreniť sa hlbšie. Napriek uponáhľanej dobe, v ktorej žijeme, sa zastavili pri Ježišovom kríži a neváhali prejaviť svoje odhodlanie žiť ako pravý a verný svedok Krista.
Katechézy s priliehavými aktivitami boli prestriedané návštevou v Krízovom stredisku Alžbetka i malou tvorivou dielňou so sr. Máriou.
 
A aké bolo hodnotenie z pohľadu dievčat?
Toto stretnutie bolo pre mňa úžasné. Sadlo mi tak, ako nijaké iné doteraz. Prednášky, adorácia a aj kolektív bol úžasný. Mala som pocit, akoby ste to pripravovali pre takých ľudí ako som ja.
• Na stretnutí sa mi páčilo všééééééééétko... Výzdoba bola úplne super, aj všetky aktivity. Tabletky, ktoré môžem užívať koľko chcem, a ak sa na nich stanem závislá o to to bude len lepšie.
Ďakujem, že som tu mohla byť, viac sa zakoreniť v Ježišovi Kristovi a upevniť vo viere. J
• Na stretnutí sa mi páčilo absolútne všetko dokopy. J Niečo také som ešte nezažila. J
 
Čo by navrhovali do budúcnosti?
• Celonočnú adoráciu.
 
... a na záver dodávajú...
Snáď sa ešte stretneme – čo najskôr.
• Dúfam, že sa ešte niekedy budem môcť zúčastniť na podobnom stretku.
 
Sr. M. Chantal Fukasová
FOTO

 

Pozvánka do Vrícka

Opäť máme pre vás pozvanie na stretnutie dievčat (15-19 r.), ktoré sa bude konať vo Vrícku v dome Matky Alfonzy Márie. Ak teda nestihnete stretnutie v Spišskej Novej Vsi, alebo je to pre vás príliš ďaleko, alebo jednoducho radi prídete na obidve stretnutia, tešíme sa na vás vo Vrícku. Stretnutie začne 28. októbra o 19.00 a záver je plánovaný na 30. októbra na obed. Svoj záujem nahláste vopred sestre Terézii Tomaštíkovej, Mob. 0915 650 566, Mail. tereziat1@gmail.com

Zakorení... postaví... a upevní vo viere...

Srdečne pozývame na ďaľšie stretnutie dievčat od 15 do 19 rokov, ktoré sa tentoraz uskutoční v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi od 7. do 10. októbra 2011. Stretnutie začína v piatok o 19.00 a končí v nedeľu obedom!

Kontakt pre prihlásenie prípadne pre ďalšie informácie:

Sr. Terézia Tomaštíková, Mob. 0915 650 566, Mail. tereziat1@gmail.com

 

Srdce, ktoré svieti

V Dome Matky Alfonzy Márie vo Vrícku sa konalo stretnutie mladších dievčat od 7.7.do 10.7. Spolu sme nahliadli do života skromného a nenápadného dievčaťa Alžbety. Zaujala nás nie jej krása, či vzdelanie, ale skôr sme upreli pohľad na jej jednoduchosť, poslušnosť a nábožnosť. Milosť, ktorú Boh vložil do Alžbetinho srdca, rád ponúka každej z nás. Kvet jej života aj keď jednoduchý, kvitnúci blízko Boha jej dáva radosť, hodnotu a krásu. Teda aj pre nás je tu pozvanie byť svedkom Lásky, ktorá slabosť mení na silu. Život Alžbety, ako ju nazvali v jednej knihe „Vzácneho kvetu z Alsaska“ je toho svedectvom.

 
Témy jednotlivých dní: 
Štvrtok – SRDCE, ktoré svieti
Piatok – SRDCE vyžarujúce radosť z denných povinností – symbol slnko
Sobota – SRDCE radujúce sa zo služby blížnym – symbol motýľ
Nedeľa – SRDCE radostne žijúce s Pánom – symbol srdce
 
V úvode stretnutia naše postulantky Táňa, Evka a Danka spolu s duchovným otcom Ľudovítom zahrali scénku zo života Matky Alfonzy Márie, čím nás uviedli do témy stretnutia – SRDCE, KTORÉ SVIETI.
Tu sú Pane, naše ochotné ruky – dávame ich s radosťou do Tvojej služby pre dobro blížnych. Žiť s Bohom a pre Boha....
 
Ešte raz veľké ďakujeme Bohu ... za Matku Alfonzu Máriu, za vás sestričky, za vaše prijatie a lásku, za vaše svedectvo radostného zasvätenia.
 
Ranné modlitby dievčat v druhý deň stretnutia na tému dňa:
 1. Skupina
Pane, daruj nám srdce plné lásky, aby sme ju vždy vedeli rozdať svojim bratom, daj aby naša radosť a náš úsmev potešoval zarmútených, aby sme tak raz s nimi obsiahli večný život. Matka Alfonza Mária prihováraj sa za nás. Amen
2. Skupina
Milý Pane Ježišu, Alžbeta - matka Alfonza Mária bola vo svojom živote služobníčkou lásky a Boha. Ona bola úspešná v poslušnosti. Preto Ťa Pane prosíme, aby sme boli poslušné ako matka Alfonza Mária a s ochotou slúžili. Amen
3. Skupina
Pane Ježišu daj mi prosím silu, aby vyšlo moje úsilie rozdávať lásku každodenného života pre blížnych tak ako to robila Alžbeta Eppingerová. Amen
4. skupina
Alžbeta bola usilovná, Bože daj, aby sme aj my boli usilovní, plní lásky a úcty voči ľuďom a tebe. Pomáhaj nám čerpať silu z tvojho Slova a z modlitby a adorácie, aby sa náš život stal radostnou službou blížnym. Amen
5. skupina
Srdce moje k tebe dvíham plné lásky Bože môj. Život môj je ako rieka, pomáhať chcem stoj, čo stoj! Blížnemu almužnu dať, v utrpení vytrvať a do večnej slávy sa dostať. Tak mi Pane pomáhaj. Amen
FOTO

 

Tri oriešky pre Teba...

„Ďakujeme  všetkým sestrám ktoré nás prijali, sýtili a otvorili nám nielen dvere domu ale aj dvere svojho srdca. Nech vám to Pán odmení.
Spolu 20 dievčat s piatimi sestrami prežívalo víkend prvej pôstnej nedele v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi na duchovnej obnove. Čnosti viera, nádej a láska boli ústrednou témou tohto stretnutia. Cez tieto čnosti sme mladým priblížili aj život našej Zakladateľky Matky Márie Alfonzy.
            Pri jednotlivých čnostiach sa dievčatá zamýšľali nad svojou osobnou vierou od krstu, s nádejou a o nádeji robili v skupinkách koláž  s  citátom zo Sv. písma a v láske pracovali s hymnom na lásku.
 

Viera je schopnosť súhlasiť s Božím učením a žiť podľa neho. Je kladná odpoveď na Božiu žiadosť o ruku.

Viera v živote Matky Zakladateľky:
 • Využívala každú príležitosť, aby sa dala poučiť o pravdách viery.
 • Túžila poznať Boha.
 • Napĺňala ju posvätná bázeň voči Eucharistii.
 • Horlivo sa modlila za Svätého Otca Pia IX. Mala živú účasť na tom, čo sa dialo v Cirkvi.
·         Cítila sa absolútne závislá na pomoci a milosti zhora. Jej dôvera v Boha ju poháňala dopredu.
 • Vedela presvedčivo rozprávať o Bohu.
 • Mala veľkú úctu k Panne Márii. Podobať sa Márii bolo pre ňu pevným rozhodnutím.
 • Mala veľkú úctu k Najsvätejšej Trojici.
 • Horlivo sa modlila za obrátenie hriešnikov.

Nádej je schopnosť spoliehať sa na Božiu pomoc a túžiť po Bohu.

 • Cieľom života M. Alfonzy Márie bola jedine Božia úcta, plnenie Božej vôle, vo všetkom ju poznávať a potom ju dôsledne plniť. Najväčším šťastím pre ňu bolo vlastniť Boha na zemi.
 • Svoju nádej a svoju dôveru vsadila iba na Boha, osobitne v ťažkých situáciách. Jej život bol popretkávaný ťažkosťami a utrpeniami každého druhu. Avšak ona zotrvala i vtedy v modlitbe a útechu hľadala len v Bohu.
 • „Môj Ježiš, chcem urobiť všetko, čo mi prikážeš. Ale daj mi tvoju milosť. Ty si moja nádej.“
 •  

Láska je schopnosť milovať Boha a žiť tak, ako sa jemu páči.

 • U Matky Alfonzy Márie vidíme túžbu milovať a slúžiť Bohu a blížnemu. Nielen milovať a nielen slúžiť, ale oboje. Nielen Bohu a nielen blížnemu, ale obom. Láska je najdôležitejšia.
 • Jej láska k Bohu vyvierala najmä z uctievania utrpenia a smrti Krista. Utrpenie a smrť Pána bolo predmetom jej neustáleho rozjímania.
 • Neustále sa starala, aby v srdciach ľudí prebúdzala lásku k Bohu. Modlila sa: „Najmilší Ježiš, zmiluj sa nad touto farnosťou! Kiežby všetci farníci spoznali milosť, ktorú si im daroval!
„Láska k Bohu a láska k blížnemu sú len jedno, nemôžeme ich od seba oddeľovať.“ (Prvé pravidlá). „Blížneho musíme milovať pre Boha.“ (MAM)
 • Jej najobľúbenejšou službou bola starosť o chudobných a chorých.
 • Jej láska k blížnym mala predovšetkým za cieľ spásu ich duší a posväcovanie. Vytrvalo sa modlila za hriešnikov a snažila sa o ich obrátenie. Hovorila: „Cítim veľkú lásku k hriešnikom, lebo sú Božím stvorením a predmetom jeho lásky.“ Jej neustálou starosťou bolo všetkým dať spoznať Božiu dobrotu, povzbudzovať ich k Božej láske a vyhýbať sa hriechu.
 • Povzbudzovala sestry, aby sa nebáli žiadnej námahy alebo práce, keď si to vyžaduje láska k blížnemu; aby sa neúnavne venovali skutkom lásky k blížnemu.“
 
Sr. Terézia
 

A čo na to dievčatá? Čo vás najviac osolovilo?

 ...krásne moderovaná adorácia
...prívetivosť a porozumenie sestričiek
...zaujímavé prednášky
...rozhovory so sestričkami
...nové priateľstvá s dievčatami aj sestrami
...film ,,Dopisy Bohu“ – veľmi vhodný k téme
...krásna téma- viera, nádej a láska
...možnosť sv. spovede, sv. omša a kázeň
...rozhovory a svedectvá sestier
...tajomstvo troch orieškov....
...spoločná skupinová práca
...že som sa dozvedela viac o Matke Alfonze Márii
...cítila som blízkosť Boha a to ma veľmi oslovovalo – mohla som sa otvoriť
...krížová cesta a pohľad na životný kríž vo viere
 
OK! Tak aj na budúce...
FOTO

 


Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
KŇAZSTVO
MANŽELSTVO
ZASVATENÝ ŽIVOT
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
CELOSLOVENSKÉ AKCIE
PASTORAČNÝ TÍM SDR
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


Nech si o nás svet myslí čokoľvek, poďme, aby sme podali pomocnú ruku tým, čo upadli do otroctva zlého nepriateľa.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


HISTORICKÝ KALENDÁR
(2018-02-16 19:38:01)
Archív
(2018-02-16 19:31:47)
Duchovná rodina
(2018-02-16 19:29:51)
SPOLOČENSTVÁ
(2018-02-16 19:28:37)
ZODPOVEDNÉ
(2018-02-16 19:21:10)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.