SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Chorí a zomierajúci

 

Určite vo svojom živote hľadáme to pravé, nepomíňajúce sa šťastie a túžime, aby aj tí, s ktorými žijeme a s ktorými sa stretávame boli šťastní.
Matka Alfonza Mária je veľmi vnímavá na potreby svojej doby v ktorej žije. Jej citlivosť na biedu, trpiacich na tele i na duchu, chudobných a opustených sa neskôr odzrkadľuje v jej plodnom apoštoláte. Svoju snahu urobiť iných šťastnými a ukázať im Boha, vkladá do konkrétnych skutkov lásky, ktoré sa ako „ zlatá niť“ preplietajú dejinami až po dnešné dni v činnostiach jej sestier.
 

V súčasnosti v zdravotníctve pracujeme:

 – vo FNsP Milosrdní bratia v Bratislave (onkologické, interné a doliečovacie oddelenie a lekáreň)
- vo FNsP Topoľčany (interné oddelenie)
- vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach  
- v ADOS (Levoča  Spišská Nová Ves)
 
Naše poslanie nás volá ku chorým, aby sme im priniesli pomoc pre telo i dušu. Bohužiaľ, duševná bieda neraz prevyšuje telesnú chorobu.
„Sestry majú mať náležité vedomosti o situácií súčasnej doby a ľudí, ako aj o potrebách Cirkvi, aby vo svetle viery vedeli múdro posúdiť stav tohto sveta a nadchnuté apoštolskou horlivosťou, mohli účinnejšie pomáhať ľuďom." ( PC 2d)
Sestry sa podľa možnosti zúčastňujú na prednáškach, pracovných skupinách a vzdelávacích kurzoch, ktoré sú užitočné na plnenie našej služby. Aby sme túto službu mohli primerane a úspešne plniť,  je potrebné dobré vzdelanie sestier. Aby sestry vedeli spravodlivo posúdiť starších ľudí v ich osobitých spôsoboch a mohli ich správne opatrovať,  je dôležité, aby poznali proces starnutia a osobitné problémy staroby.
Svojou nezištnou službou sa snažíme zmierňovať ľudskú biedu či už v nemocniciach
alebo v ich domácom prostredí a to preukazovaním skutkov milosrdenstva.
V súčasnosti je v nemocnici viac organizačnej a administratívnej práce, no aj napriek tomu sa snažíme ujímať tých chorých, ktorí to najviac potrebujú. Okrem odborných výkonov sa snažíme potešovať chorých a starších ľudí, povzbudzovať ich k modlitbe a k dôvere v Boha, k živej viere, pripravovať ich na prijatie sviatosti.

Najdôležitejšou povinnosťou je pre nás vážiť si a chrániť neoceniteľný dar života a zastať sa ho, vážiť si vždy celého človeka a poskytnúť mu svoje služby s dobrotou a v duchu viery, pomáhať chorým aj iných náboženstiev,  nerobiť rozdiely.

(sr. M. Marietta)

 


Ďalšie články v sekcii:

AKTUALITY
ALŽBETKA n.o.
OPUSTENÍ
UKRAJINA
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA
PASTORÁCIA MLÁDEŽE

MYŠLIENKA DŇA


Boh mi dal vždy milosť spoznať, ako veľmi sa mu nepáči pýcha.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2019-09-04 09:45:19)
PASTORÁCIA MLÁDEŽE
(2019-09-04 09:44:51)
SVEDECTVÁ SESTIER
(2019-09-04 09:34:13)
BLAHOREČENIE MAM
(2019-09-04 09:12:28)
KALENDÁR
(2019-09-04 08:56:21)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.