Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - CHORÍ ZOMIERAJÚCI
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Chorí a zomierajúci

 

Určite vo svojom živote hľadáme to pravé, nepomíňajúce sa šťastie a túžime, aby aj tí, s ktorými žijeme a s ktorými sa stretávame boli šťastní.
Matka Alfonza Mária je veľmi vnímavá na potreby svojej doby v ktorej žije. Jej citlivosť na biedu, trpiacich na tele i na duchu, chudobných a opustených sa neskôr odzrkadľuje v jej plodnom apoštoláte. Svoju snahu urobiť iných šťastnými a ukázať im Boha, vkladá do konkrétnych skutkov lásky, ktoré sa ako „ zlatá niť“ preplietajú dejinami až po dnešné dni v činnostiach jej sestier.
 

V súčasnosti v zdravotníctve pracujeme:

 – vo FNsP Milosrdní bratia v Bratislave (onkologické, interné a doliečovacie oddelenie a lekáreň)
- vo FNsP Topoľčany (interné oddelenie)
- vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach  
- v ADOS (Levoča  Spišská Nová Ves)
 
Naše poslanie nás volá ku chorým, aby sme im priniesli pomoc pre telo i dušu. Bohužiaľ, duševná bieda neraz prevyšuje telesnú chorobu.
„Sestry majú mať náležité vedomosti o situácií súčasnej doby a ľudí, ako aj o potrebách Cirkvi, aby vo svetle viery vedeli múdro posúdiť stav tohto sveta a nadchnuté apoštolskou horlivosťou, mohli účinnejšie pomáhať ľuďom." ( PC 2d)
Sestry sa podľa možnosti zúčastňujú na prednáškach, pracovných skupinách a vzdelávacích kurzoch, ktoré sú užitočné na plnenie našej služby. Aby sme túto službu mohli primerane a úspešne plniť,  je potrebné dobré vzdelanie sestier. Aby sestry vedeli spravodlivo posúdiť starších ľudí v ich osobitých spôsoboch a mohli ich správne opatrovať,  je dôležité, aby poznali proces starnutia a osobitné problémy staroby.
Svojou nezištnou službou sa snažíme zmierňovať ľudskú biedu či už v nemocniciach
alebo v ich domácom prostredí a to preukazovaním skutkov milosrdenstva.
V súčasnosti je v nemocnici viac organizačnej a administratívnej práce, no aj napriek tomu sa snažíme ujímať tých chorých, ktorí to najviac potrebujú. Okrem odborných výkonov sa snažíme potešovať chorých a starších ľudí, povzbudzovať ich k modlitbe a k dôvere v Boha, k živej viere, pripravovať ich na prijatie sviatosti.

Najdôležitejšou povinnosťou je pre nás vážiť si a chrániť neoceniteľný dar života a zastať sa ho, vážiť si vždy celého človeka a poskytnúť mu svoje služby s dobrotou a v duchu viery, pomáhať chorým aj iných náboženstiev,  nerobiť rozdiely.

(sr. M. Marietta)

 


Ďalšie články v sekcii:

AKTUALITY
ALŽBETKA n.o.
OPUSTENÍ
UKRAJINA
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA
PASTORÁCIA MLÁDEŽE

MYŠLIENKA DŇA


Duša bude vždy trpieť v trpezlivosti a pokore, ak rozjíma nad utrpením Ježiša a myslí na jeho neľudské utrpenie. Potom sa jej bude zdať vlastné utrpenie ľahké.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-11-04 15:24:16)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.