SWF Object ... loading

Chorí a zomierajúci

 

Určite vo svojom živote hľadáme to pravé, nepomíňajúce sa šťastie a túžime, aby aj tí, s ktorými žijeme a s ktorými sa stretávame boli šťastní.
Matka Alfonza Mária je veľmi vnímavá na potreby svojej doby v ktorej žije. Jej citlivosť na biedu, trpiacich na tele i na duchu, chudobných a opustených sa neskôr odzrkadľuje v jej plodnom apoštoláte. Svoju snahu urobiť iných šťastnými a ukázať im Boha, vkladá do konkrétnych skutkov lásky, ktoré sa ako „ zlatá niť“ preplietajú dejinami až po dnešné dni v činnostiach jej sestier.
 

V súčasnosti v zdravotníctve pracujeme:

 – vo FNsP Milosrdní bratia v Bratislave (onkologické, interné a doliečovacie oddelenie a lekáreň)
- vo FNsP Topoľčany (interné oddelenie)
- vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach  
- v ADOS (Levoča  Spišská Nová Ves)
 
Naše poslanie nás volá ku chorým, aby sme im priniesli pomoc pre telo i dušu. Bohužiaľ, duševná bieda neraz prevyšuje telesnú chorobu.
„Sestry majú mať náležité vedomosti o situácií súčasnej doby a ľudí, ako aj o potrebách Cirkvi, aby vo svetle viery vedeli múdro posúdiť stav tohto sveta a nadchnuté apoštolskou horlivosťou, mohli účinnejšie pomáhať ľuďom." ( PC 2d)
Sestry sa podľa možnosti zúčastňujú na prednáškach, pracovných skupinách a vzdelávacích kurzoch, ktoré sú užitočné na plnenie našej služby. Aby sme túto službu mohli primerane a úspešne plniť,  je potrebné dobré vzdelanie sestier. Aby sestry vedeli spravodlivo posúdiť starších ľudí v ich osobitých spôsoboch a mohli ich správne opatrovať,  je dôležité, aby poznali proces starnutia a osobitné problémy staroby.
Svojou nezištnou službou sa snažíme zmierňovať ľudskú biedu či už v nemocniciach
alebo v ich domácom prostredí a to preukazovaním skutkov milosrdenstva.
V súčasnosti je v nemocnici viac organizačnej a administratívnej práce, no aj napriek tomu sa snažíme ujímať tých chorých, ktorí to najviac potrebujú. Okrem odborných výkonov sa snažíme potešovať chorých a starších ľudí, povzbudzovať ich k modlitbe a k dôvere v Boha, k živej viere, pripravovať ich na prijatie sviatosti.

Najdôležitejšou povinnosťou je pre nás vážiť si a chrániť neoceniteľný dar života a zastať sa ho, vážiť si vždy celého človeka a poskytnúť mu svoje služby s dobrotou a v duchu viery, pomáhať chorým aj iných náboženstiev,  nerobiť rozdiely.

(sr. M. Marietta)

 


Ďalšie články v sekcii:

AKTUALITY
ALŽBETKA n.o.
OPUSTENÍ
UKRAJINA
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA
PASTORÁCIA MLÁDEŽE

MYŠLIENKA DŇA


Nech si o nás svet myslí čokoľvek, poďme, aby sme podali pomocnú ruku tým, čo upadli do otroctva zlého nepriateľa.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


HISTORICKÝ KALENDÁR
(2018-02-16 19:38:01)
Archív
(2018-02-16 19:31:47)
Duchovná rodina
(2018-02-16 19:29:51)
SPOLOČENSTVÁ
(2018-02-16 19:28:37)
ZODPOVEDNÉ
(2018-02-16 19:21:10)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.