SWF Object ... loading

KVETNÝ VÍKEND 2017

 

„Ako ONA nechaj ÁNO v srdci zahorieť,

Ako ONA nechaj Jeho slová v srdci bdieť!“

                                   (z hymny KV 2017)

7. - 9. apríla 2017 v Banskej Bystrici sa konalo celodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom .
Témou tohtoročného KVETNÉHO VÍKENDU bol verš z Lukášovho evanjelia:
 „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19)
Stretnutie sa začalo sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde sa všetkým prihovoril generálny vikár Mons. Branislav Koppal. V príhovore mladým apeloval, že život žijeme len raz, t. j. na prvý pokus a večne!
Potom sa mladí rozdelili do 25 skupín, kde sa bližšie mohli spoznať a spoločne tráviť čas, modliť sa a zdieľať sa. Piatkový večerný program vyplnila modlitba krížovej cesty.
V priebehu celého víkendu sme viaceré rehoľné sestry z rôznych kongregácií sprevádzali mladých  „službou ucha“ v rehoľnej kaviarni.
V sobotu sa viac ako 350 mladým v rannej katechéze a v homílii  pri sv. omši v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Starých Horách prihovoril o. arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ - hlavný hosť Kvetného víkendu. Vyzdvihol Pannu Máriu ako tú, cez ktorú sa splnila Božia vôľa. Ona, otvorená Bohu Otcovi a jeho Slovu, priniesla na svet Ježiša, a to je aj naším poslaním - poslaním všetkých pokrstených. Všetko v jej živote malo význam a zmysel – 7 bolestí.  A Mária zostala pod krížom, lebo veľmi milovala. LÁSKA VYHÁŇA STRACH - DÁVA VŠETKÉMU ZMYSEL.
Popoludní mali priestor workshopy na aktuálne témy:
  • O médiách - Ako byť svedkom evanjelia v mediálnom priestore? Správne používanie médií v duchu hesla: „Internet a médiá sú dobrým sluhom, ale zlým pánom“.
  • O modlitbe ako o zaľúbení sa do Ježiša. „My milujeme, pretože On prvý miloval nás!“ (1 Jn 4, 19).
  • O móde -  Som kresťanka a uvedomujem si, čo si obliekam.
  • O vzťahoch - Čím je naplnené tvoje srdce - slovom, ktoré o tebe hovorí Boh alebo slovami, ktoré hovoria o tebe ľudia? Aké klamstvá a falošné predstavy o sebe sa na teba „ nalepili“? Srdce je to, čo prinášame do vzťahov, preto nie je jedno, čím je naplnené!
Večernú vigíliu moderovali mladí z farnosti Radvaň, pri ktorej sme mohli všetci predložiť svoje srdce Eucharistickému Kristovi a vytvoriť tak symbolické srdce z bielych stužiek a priniesť ho ako obetný dar pri nedeľnej liturgii. Počas adorácie bola pre mladých možnosť ísť na modlitbu príhovoru.
Svätá omša s otcom biskupom Mariánom Chovancom bola vrcholom nedeľného programu. Po nej sme sa všetci zhromaždili na námestí pred kostolom na spoločnú fotografiu a záverečné agapé.

 

Vďačné účastníčky Kvetného víkendu:  s. Tarzícia, s. Annamária, s. Patrika, s. Simona, s. Zuzana   
FOTO

 

Púť zrelosti

Svet mladých ľudí, ktorí hľadajú čistú radosť – aj tak by sa dali nazvať Pavlovce nad Uhom a Vysoká nad Uhom v čase púte zrelosti, ktorá sa uskutočnila už šestnásty krát. Dni, v ktorých púť prebiehala (21.-23. november 2014), boli naozaj výnimočné: piatok bola spomienka obetovania Panny Márie, v sobotu bol výročný deň smrti Anky Kolesárovej a v nedeľu bolo Krista Kráľa. Tieto slávenia umocňovala aj téma stretnutia: „Zranenie -  dozrievanie v láske“. Hosťom bola ukrajinská psychologička Lena, ktorá medzi iným povedala: „Keby sme mali ideálneho partnera alebo ideálne spoločenstvo, bolo by tu nebezpečenstvo, že by sme už nepotrebovali Boha.“ Obohacujúce bolo aj privítanie kríža Svetových dní mládeže spolu s kópiou ikony Panny Márie z rímskej baziliky Santa Maria Maggiore, s ktorými sme v sobotu putovali na Ankin hrob. Keďže bolo práve sedemdesiat rokov od toho, čo sa stal obetou svätej čistoty, pripomenuli sme si okolnosti tej noci, keď vojak vtrhol do domu a Anku obrana jej čistoty stála život. Jej svedectvo je dodnes príťažlivé a jej čistota je žiarivým príkladom pre mladých. Pokračovali sme oslavou života a nočným bdením v rozhovoroch a modlitbách. Medzi mladými, ktorých bolo vyše 270, sme sa v „službe ucha“ nasadili aj my – sr. Dominika, sr. Zuzana, sr. Natanaela, sr. Timea, sr. Filotea a postulantka Danka.

 

Tu sa o tom dozvieš viac!

 

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
KŇAZSTVO
MANŽELSTVO
ZASVATENÝ ŽIVOT
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
PASTORAČNÝ TÍM SDR
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


Nie je možné, aby sme neboli vypočutí, ak vložíme všetku svoju dôveru v Boha a nástojčivo ho prosíme.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


CELOSLOVENSKÉ AKCIE
(2017-04-20 13:45:29)
Spiritualita
(2017-04-20 13:41:59)
KALENDÁR
(2017-04-19 15:29:08)
Archív
(2017-04-13 14:57:30)
Spoločenstvo
(2017-04-13 14:52:26)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.