Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/1/4/14fcbb0c-2c56-4661-a2a5-37bdfe8292c2/sdr.sk/web/_cms/include/sql.php on line 15
www.sdr.sk - Oficiálna stránka kongregácie sestier Božieho Vykupiteľa - AKTUALITY
SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Prekroč svoje hranice s Titusom Zemanom

 

Duchovná obnova pre dievčatá zo základnej školy v Liptovských Revúcich od 22. do 24. septembra 2017, kde je správcom farnosti otec Milan Holík, bola výzvou prekonať seba samého. V sprievode Božieho služobníka dona Titusa Zemana sme objavovali udalosti z jeho života a jeho odkazy pre náš súčasný život.

Každá z piatich katechéz priniesla jedno písmeno z jeho mena a jednu dôležitú informáciu. Prvá sa volala „REALITA NEPUSTÍ“, v ktorej sme si priblížili dobu komunizmu. O nej totiž dievčatá vedia len z rozprávania ich starých rodičov. Obnova začínala v piatok, a to bola vhodná príležitosť pomodliť sa krížovú cestu so zamyslením zo života totalitných mučeníkov.
Druhá katechéza „IDEŠ DO TOHO?“ nás oboznámila s dobrými vlastnosťami Titusa i s našimi vlastnými. Zamýšľali sme sa, ako ich Boh chce využiť v našom živote. Tretia katechéza hovorila o neviditeľnej podpore našich rodičov – tak to bolo aj u Titusa: keď chcel študovať, rodičia predali pole, aby ho v tom podporili. Okrem toho, ako 10-ročný sa zasvätil Panne Márii slovami „NAVŽDY BUDEM TVOJÍM SYNOM“ a tým nás povzbudil k oddanosti našej nebeskej Matke. Štvrtá katechéza nás previedla „PYRAMÍDOU HRDINSTVA“. Plnili sme úlohy – sami, v dvojiciach i v rôznych skupinách. Vrcholová úloha vyústila k modlitbe Korunky v blízkom kostole.
Svoje schopnosti a kreativitu sme vyjadrili v tvorivej dielni, kde sme si vyrábali záložky a plagáty s Titusovým heslom alebo s vyjadrenou úctou k Panne Márii. Nechýbala ani adorácia eucharistického Krista, ktorú sme strávili plní vďaky za to, čo od Neho máme. Večer bol plný hier i scénok a na záver sme si premietli dokumentárny film o Chiare Luce Badano.
            Z básnickej tvorby dievčat v tento deň:
 
Stretli sme sa všetci spolu
na mieste, kde sa všetci smejú.
Rehoľné sestričky sú druhé mamičky,
ktoré pre nás vymýšľajú srandičky.
 
Teraz, keď tu spolu sedíme,
navzájom sa skvele bavíme.
Zajtra to už všetko skončí,
s Titusom sa víkend končí.
 
Iná skupina:
Saleziáni medzi sebou veľkého pána mali,
čoskoro blahoslaveného Titusa Zemana medzi seba prijali.
Svätý mučeník a veľký pán,
nezvládol to veru sám.
 
Armáda Božia pri ňom stála
a tá ho vpred pohýnala.
Cez hranice kňazom pomáhal,
a tak svoju slobodu strácal.
 
Nedeľa nám priniesla poslednú katechézu „KTO ZVÍŤAZIL?“ a to sme sa povzbudili k pravému hrdinstvu každodenného života, ktoré začína už dnes. Spoločná fotografia, svätá omša a obed boli vyvrcholením duchovnej obnovy, ktorá nás mala pripraviť na blahorečenie Titusa Zemana. Dievčatá o stretnutí píšu:
- Budem si pamätať, že Titus hoci bol mučený, nikdy neprestal veriť v Boha.
- Nezabudnem ako Titus prevádzal svojich spolubratov v období komunizmu.
- Pre mňa je zaujímavý ruženec z chleba, ktorý si Titus vyrobil vo väzení.
 
Zopár výrokov:
- pri hre: „Ja nechcem byť komunistom!“
- pri hľadaní dobrých vlastností: „Mám ti napísať aj „múdrosť“?“ – „Nie, to mi nedávaj.“
- tiež pri hľadaní dobrých vlastností: „Ja toho veľa nemám.“
- po napísaní: „Tešíte sa na svoj profil?“ – „Keď neviem, kto ma má.“
- v diskusii: „Načo chodíte na krúžky?“ – „Aby sme sa nenudili“ (a hneď na to druhá): „Lebo nás to baví.“
- pri ocenení mamy: „Moja mama sa vždy poteší, že kto prvý zaspí.“
- pri hre „betón“, kde sa skrýva malá vec: „Načo si to tam dala?“
 
Spolusestrám ďakujeme za duchovnú i materiálnu podporu. Spolu s mučeníkom za duchovné povolania donom Titusom Zemanom sa z duchovnej obnovy zdieľajú

                                                            sr. M.Tarzícia, sr. M. Chantal a sr. M. Filotea

FOTO
 

Celý som Tvoj, Mária

 

To boli slová hymny tohtoročného tábora FATIMKA, ktorý sa konal vo Vrícku 24. - 28. júla 2017.

Komunita opäť na pár dní ožila džavotom a smiechom 27 detí z celého Slovenska. Ako je už z názvu zrejmé, na tábore sme sa deťom snažili priblížiť príbeh fatimských detí a ich zjavení.  Každý deň sme prežívali s iným patrónom. Prvý deň sme s Hyacintou vyrábali pastierske kapsičky,  s ktorými sme sa v popoludňajších hodinách vybrali na salaš. Druhý deň sme maľovali tričká s našimi patrónmi a navštívili sme Gaderskú dolinu, kde sme spolu s Františkom obdivovali krásu prírody a dobývali Blatnický hrad. Po návrate nás čakala opekačka (v konvektomate :o) ) spolu s oslavou 10.narodenín malej Elišky.
Vo štvrtok deti s Luciou prostredníctvom zašifrovaných fatimských posolstiev hľadali poklad a popoludnie patrilo našej Nebeskej Matke – spoločne sme sa pomodlili na ruženci, ktorý bol nakreslený na celom kláštornom dvore, pričom sme s deťmi pred každým desiatkom zahrali jednotlivé tajomstvá. Posledný večer vyvrcholil súťažou „Vrícko ma talent“. Deti si veľmi pekne nachystali svoje predstavenia, za čo boli ohodnotené cennou tombolou.
V piatok sme tábor ukončili športovými hrami a výrobou ružencov, ktoré sme Pánovi priniesli ako obetný dar pri sv. omši.
Ďakujeme vám všetkým za modlitbovú podporu. Veľmi silno sme vnímali, že hlavnou animátorkou tohto tábora bola naša milujúca Matka Mária.
                                                              sr. M. Chiara, sr. M. Faustína, sr. M. Efraima 
                                                                     

Duchovné cvičenia pre rodičov v roku 2017

 

Už dlhé roky dávame možnosť našim rodičom vykonať si duchovné cvičenia v jednom z našich kláštorov. Tentokrát to bol Kláštor sv. Alžbety v Spišskej Novej Vsi. Duchovných cvičení sa od 25. do 28. mája zúčastnilo 13 rodičov našich sestier a laikov. Exercitátor páter Jozef Jurdák OSA uvádzal ich do Prvého listu sv. Jána apoštola podľa kázní sv. Augustína.

 

Pre rodičov to boli dni duchovného pookriatia, oddychu a modlitby. Nech ich Pán požehná a dá im silu kráčať ďalej vo svojich rodinách podľa kresťanských zásad.  
FOTO
 

Duchovné cvičenia pre rodičov

Od 5. do 8. mája 2016 sa kláštore sv. Alžbety v Spišskej Novej Vsi zúčastnilo duchovných cvičení 13 rodičov a blízkych príbuzných sestier. Duchovné cvičenia viedol páter Milan Hermanovský, augustinián. 
Tentokrát duchovné cvičenia mali iný ráz, ako boli rodičia zvyknutí. Okrem prednášok boli stretnutia v skupinách a spoločné zdieľania, ktoré rodičia veľmi ocenili. V spoločných rozhovoroch sa otvárali otázky, s ktorými denne prichádzajú do styku a otec Milan pomáhal rodičom nachádzať odpovede viery na jednotlivé situácie. Podkladom na rozjímanie a rozhovory boli jednotlivé state zo Svätého písma k témam: Stvorenie, Odpustenie, Modlitba ako vzťah s Bohom
Božie Slovo napĺňajú ľudské príbehy – s týmito slovami sa lúčil otec Milan s našimi rodičmi a príbuznými. Aj my pevne veríme, že sme prispeli aspoň málom k tomu, že ich život bude pri ich životných „príbehoch“ pevnejšie zakorenený vo viere.
FOTO 
sr. M. Júlia

Duchovná obnova pre mužov vo Vrícku

Dňa 14. 3. 2015 v Dome matky Alfonzy Márie vo Vrícku sa uskutočnila duchovná obnova mužov, ktorú viedol vdp. Rudolf Oliš.
Na túto obnovu prijalo pozvanie 15 mužov, z toho 11 z Vrícka, 1 zo Slovian, 2 z Martina a 1 zo Žiliny.  
Téma obnovy: Sila kňazského požehnania, Mariánska úcta a Exorcizmus.
Stretnutie sa začalo o 9,00 hod. prednáškou, po ktorej sa muži zdieľali a vydali svedectvo, ako prišli k viere. 
O 11,00 hod. bola sv. omša, do ktorej sa zapojili čítaním a spevmi. Po duchovnom nasýtení sa posilnili obedom a posedením pri káve. Popoludní mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a o 13,30 hod. bola Krížová cesta o rodine, do ktorej sa aktívne zapojili. Napokon pred vyloženou Sviatosťou oltárnou ďakovali a prosili o silu do ďalšieho života, aby boli mužmi, ktorí budú nositeľmi viery, dobroty a lásky. Sviatostným požehnaním sa toto stretnutie ukončilo.
Ďakujeme Pánovi za to, že v duchu Matky Alfonzy Márie môžeme byť nástrojmi ponúkaných milostí. Nech je oslávený Trojjediný Boh!
za mužov Zdeno Č. a sestry z Vrícka
 

MDŽ v Klube dôchodcov

V piatok 6. 3. 2015 z príležitosti osláv MDŽ sme sa ponúkli s kultúrnym programom, ktorý pripravili sr. Faustína a sr. Efraima s deťmi z Vrícka, do Klubu dôchodcov vo Vrícku. Asi 30 mužov a žien, ktorí tam boli zídení, s veľkým potleskom tento milý program prijali a ocenili. Takto sme im prejavili vďačnosť a záujem o nich a uistili ich o našich modlitbách. Deti to tiež povzbudilo a dodalo im chuti prichádzať raz do týždňa na stretnutia. Omladzuje to naše spoločenstvo a napĺňa nás to radosťou, že aj takto môžeme byť otvorené pre druhých.

spolusestry z Vrícka

 

Duchovná obnova pre mužov

v Raslaviciach

Tak ako už niekoľko predchádzajúcich rokov aj tento rok sa na začiatku pôstneho obdobia konala duchovná obnova pre mužov v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Raslaviciach. Tento kláštor je zasvätený sv. Jozefovi, ktorý je, no hlavne mal by byť pre nás mužov, zvlášť v týchto časoch, vzorom toho správneho uchopenia manželskej, ale hlavne otcovskej zodpovednosti. 
Prednášajúcim bol salezián Don Červeň, ktorý sa tu cítil ako doma, pretože tu nebol prvýkrát a ako sám povedal - aj kňazi v dnešnej dobe potrebujú povzbudenie od nás otcov a toho sa mu, veríme, dostalo na základe hojnej účasti. Dá sa povedať, že kláštorná jedáleň “praskala vo švíkoch”, keďže sa tu tento rok zišlo rekordných 60 mužov z našej farnosti, no aj hostí z blízkeho okolia. 
Čo bolo ústrednou myšlienkou? No samozrejme úryvok z Božieho slova: „Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!" Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol.“ (Mt14, 28-32). 
Tento úryvok je veľmi silný pre nás mužov, lebo Pán nás mnohokrát v živote volá na vykročenie do neznáma, kde nás nečaká žiadna podpora od ľudí a po vykročení sa môžeme spoliehať jedine na jeho podporu a silu. Na jednej strane je to dobrodružstvo a tie máme my muži radi, no na druhej zase spoliehanie sa nie na vlastné sily, ktoré v takýchto prípadoch nepomôžu, ale na vieru v Božiu moc. Je to aj v tomto období “neúspešného” referenda, keď nás Pán pozýva stať sa svedkom dobrého života otca, ktorý má byť ako lampa. Potom im povedal: "Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? (Mk 4, 21). Na prvý pohľad nič veľké a chrabré pre nás mužov “bojovníkov” no zdanie tentokrát klame, lebo byť v dnešnej dobe mužom či otcom ala sv. Jozef je nesmierne ťažké, lebo stav manželstva je neustále napádaný a myslím si, ba som si skoro istý, že mnoho mužov, a mnohokrát chlapcov, pri vstupe doň ani netuší, čo obnáša manželský život, no hlavne otcovstvo, kde je niekoľko takých vykročení (zabezpečenie živobytia, výchova detí, vernosť, odovzdanie viery ). Dobrým príkladom vykročenia vo viere je pre nás aj Abrahám, ktorý zobral svojich najbližších a odišiel do cudziny, kde ho Boh volal s prisľúbením. Aj nás Boh volá, a myslím si, že každý deň, vykročiť zo svojich zabehnutých koľají a pustiť sa na cestu s ním a sľubuje nám za to omnoho viac, nielen odpadky, ktoré nás na chvíľu zasýtia, ale večnú hostinu. No kľudne môžeme povedať, že biblia je poprepletaná takýmito svedectvami, že Boh nikdy nesklame ak vykročíme vo viere Kto sa bude žehnať na zemi, bude sa žehnať verným Bohom a kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na verného Boha, lebo budú zabudnuté dávne úzkosti, áno, budú skryté pred mojím zrakom. (Iz 65,16).
To sme vyprosovali sebe aj všetkým otcom a tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutie v roku 2016. 
 za mužov Miroslav G.

Jubileum na Straníku

 

29.4.1962 - tento deň bol veľký pre sestry, ktoré prišli po prvýkrát na Straník, aby tu mohli začať pracovať a pripraviť pôdu pre ostatné svoje spolusestry.
Medzi prvými sestrami prišli: sr. M. Claudia Brajerová, ktorá toto jubileum už slávila v dome Otca, potom jej rodná sestra – sr. M. Bonavíta Brajerová a sr. M. Columbiera Fornadeľová.
Sestry takto začali na Straníku plniť svoje poslanie v duchu našej ct. Matky Alfonzy Márie, starať sa o tých najbiednejších z biednych. Pán požehnal ich námahu a obetavosť. Toto dielo trvá do dnešného dňa.
A v komunite Straník prešlo veľa sestier, ktoré sa zapísali do jej dejín. Za každú jednu osobne sme ďakovali 20.5.2012 pri sv. omši a vyprosovali sme potrebné milosti do ďalších dní rehoľného života. Tiež sme ďakovali Všemohúcemu Bohu za ochotu a spoluprácu na diele vykúpenia a za šírenie charizmy ct. Matky Alfonzy Márie.
Pri sv. omši sme pamätali aj na sestry a kňazov, ktorí tu „vyorali svoju brázdu“, no už odišli do domu Otca.  Vyprosovali sme im spočinutie v Jeho Láske.

 

Po sv. omši sme mali malé posedenie so spolusestrami zo Žiliny a s dvoma provinciálnymi predstavenými. Bolo to úžasné sesterské posedenie a navzájom sme sa povzbudili, aby sme ďalej rozširovali úctu a charizmu ct. MAM.

Nech Dobrotivý Boh všetko všetkým odmení tu na zemi milosťami potrebnými pre plnenie poslania, ktorého sa nám dostalo a vo večnosti tým najkrajším odpočinkom v Nebeskom Kráľovstve pri Božskom Vykupiteľovi a Matke Alfonze Márii.

Za všetko Nebeskému Otcovi vďačné 

sestry zo Straníka

 

Objav Krista

V rámci roku spoločenstva sa v našej farnosti v Topoľčanoch, v spolupráci s organizáciou Christlife, pod záštitou redemptoristov, uskutočnil evanjelizačný kurz Objav Krista!

Pán dekan Mons. Marián Dragúň, nám zveril nemalú úlohu pri vedení tohto kurzu a tak sme mali možnosť bližšie spolupracovať s laikmi vo farnosti.
So sestrou Kristiánou sme sa zapojili ako animátorky a celá komunita sa nám bezprostredne snažila pomáhať, každý podľa darov a talentov, ktoré dostal.
18.2.2012 sme nastúpili na sedemtýždňovú cestu prekvapení, ale objavili sa aj sklamania a vnútorné boje. Tento evanjelizačný seminár Objav Krista priniesol predovšetkým do našich sŕdc, túžbu objavovať Krista v bežných situáciách a nachádzať ho práve v službe, ktorá má byť vlastná každej sestre Vykupiteľke. Spoznali sme mnoho nových tvárí a mohli spolucítiť s problémami a ťažkosťami  účastníkov.
Do tohto projektu boli zapojení mnohí farníci z rôznych spoločenstiev, ktorí sa do služby dali s plným nasadením! Mnohí, ktorí neboli priamymi  účastníci kurzu, sa zapojili do prác v servisnom a kuchárskom tíme. Ďalší podporovali projekt modlitbami! Aj naše sestry z niektorých našich komunít, ktoré vedeli o tejto našej aktivite, sa nám snažili pomáhať modlitbou, dobrou radou ohľadne vedenia takého kurzu, či vybavovaním niektorých záležitostí! Aj touto cestou by sme im chceli poďakovať.
Vďaka patrí aj našim predstaveným, ktorí nám umožnili pravidelne sa zúčastňovať jednotlivých stretnutí a tak vytvorili podmienky pre zdarný priebeh kurzu o čom svedčia aj postrehy a svedectvá účastníkov.
A teraz niečo konkrétnejšie: Keďže to bol ,,prvý pilotný kurz“ zúčastnilo sa 20 účastníkov vo veku od 18-40 rokov, z toho 4 manželské páry. Stretnutia sme mávali každú sobotu v čase od 18.30- 20.15, v priestoroch farskej budovy. Začínali sme večerou, po nej nasledovala modlitba chvál, prednáška a práca v skupinách, kde sme sa zamýšľali nad mnohými otázkami života.
Srdcom celého seminára bol deň duchovnej obnovy, kde sme sa spolu s mladými zo spoločenstva Calvary modlili za jednotlivých účastníkov modlitbu príhovoru, v nej sme prosili o vyliatie Ducha Svätého!
Ďakujem Pánovi, že sme sa ako komunita mohli spoločne zapojiť do tohto projektu a tak v duchu Matky Zakladateľky Alfonzy Márie ,,stvárňovať dnešok, s otvorenosťou pre budúcnosť!“
Tento kurz sme vnímali ako výzvu, ktorou sa môžeme hlbšie zapojiť do diela vykúpenia v našej farnosti.
Veríme, že Pán požehná toto dielo a dá vzrast semienku, aby prinieslo hojnú duchovnú úrodu.

Sr. Timea a spolusestry z Topoľčian

 viac

 

Dni mládeže

 

"...ABY KRISTUS SKRZE VIERU PREBÝVAL VO VAŠICH SRDCIACH.../ Ef 3,17 /
XX.DIECÉZNE DNI MLÁDEŽE - Kyjevsko-Žitomírskej diecézy sa uskutočnili už tradične pred Kvetnou nedeľou v dňoch 30.03. – 02.04. 2012 v Žitomíri. Toto 20. jubilejné stretnutie mládeže s biskupmi svojej diecézy sa nieslo v duchu slov svätého apoštola Pavla z lisu - Ef 3,17. Zúčastnilo sa ho takmer tisíc mladých ľudí, ktorí prišli nielen zo všetkých kútov našej diecézy, ale spolu so svojimi duchovnými otcami alebo s rehoľnými bratmi a sestrami či laickými animátormi prišli mnohí aj z iných diecéz Ukrajiny. V tomto roku je toto stretnutie mimoriadnym aj preto, lebo sa pripravujeme na I.CELOUKRAJINSKÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES, ktorý sa uskutoční už o dva mesiace. Všetky aktivity – kázne, prednášky, divadelné vystúpenie, premietanie filmu, i adorácia boli obsahovo zamerané jedným smerom: EUCHARISTIA A CIRKEV.
Naša komunita SDR sa počas tohto týždňa trochu «rozrástla», lebo celý týždeň strávili spolu s nami u nás v Žitomíri sr.M.Berchmana a sr.M.Slavomíra, ktoré sú momentálne v komunite Umaň. A tak mali možnosť zúčastniť sa aj celého programu XX. DDM.
Na otvorení tohto stretnutia sa zúčastnil emeritný biskup Ján Purwinský, ktorý takéto stretnutia začal usporadúvať pred 20. rokmi na podnet vtedajšieho svätého otca Jana Pavla II. Prihovoril sa k mládeži, ktorú má on tak veľmi rád a mládež jeho prítomnosť i slová odmenila búrlivým potleskom, lebo všetci v ňom vidia a cítia starostlivého otca.
V piatok podvečer sa uskutočnila hraná KRÍŽOVÁ CESTA, ktorú predviedla Žitomírska mládež. Priľahlými ulicami a na námestí pred katedrálou v rozjímaní nad zastaveniami krížovej cesty trpiaceho Krista sprevádzal početný sprievod nielen mladých ľudí, ale i množstvo starších i mladších veriacich z celého mesta a z okolia. Nasledovala večerná svätá omša za účasti všetkej mládeže a po nej dlho pokračovali spevy a modlitby chvál.
Sobota začínala spoločnými rannými chválami, ktoré viedli bohoslovci diecézneho kňazského seminára. Ďalší program prebiehal v dvoch obrovských skupinách, kde si vypočuli kATECHéZU o eucharistii, pozreli film O EUCHARISTII a pozreli si divadelné predstavenie posledná večera, ktorú predviedla na výbornej umeleckej a nezabudnuteľnej duchovnej úrovni Žitomírska mládež. Večer patril Ježišovi Kristovi, prítomnému v EUCHARISTII, pred ktorým mládež vydržala dlho v ďakovnej , oslavnej i prosebnej modlitbe i v tichej adorácii, nielen so zapálenými sviecami, ale s horiacim srdcom odovzdane sa pritúlili k svojmu NAJLEPŠIEMU PRIATEĽOVI - EMANUELOVI.
V nedeľu po posvätení zelených «VŔBOVÝCH» ratolesti šiel slávnostný sprievod ulicami mesta, tak ako sa patrí na Kvetnú nedeľu a po ňom nasledovala slávnostná svätá omša vonku pred katedrálou svätej Sofie, ktorú celebroval otec arcibiskup Peter Malčuk spolu s mnohými prítomnými kňazmi. Záverečným požehnaním dáva mládeži poslanie svedčiť o Kristovi svojim životom, všade kam pôjdu, keď sa rozídu do svojich domovov s dôrazom potreby dobrej prípravy na blížiaci sa I.CELOUKRAJINSKÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES"
sr. Anežka Gerbocová

FOTO

 

 

"Ustavične sa radujte v Pánovi"

 tak znelo motto tohtoročného Kvetného víkendu. V dňoch od 30.- 1.4.2012 prebiehalo v Banskej Bystrici diecézne stretnutie mládeže, kde sa stretlo okolo 600 mladých. Mala som tú milosť byť účastná počas týchto dní medzi tými, ktorí sa zišli s úprimnou túžbou hľadať korene opravdivej radosti.

Naše prvé spoločné stretnutie bolo okolo eucharistického stola, kde všetkých účastníkov privítal banskobystricky administrátor o. Marián Bublinec. Po tomto úvodnom stretnutí nasledovalo rozčlenenie sa do jednotlivých skupín, kde sme sa zábavnou formou navzájom zoznámili. Záver dňa sme ukončili spoločnou krížovou cestou, ktorú viedli mladí z jednotlivých dekanátov . V neskorých nočných hodinách sme sa rozchádzali na miesta, kde sme boli ubytovaní.
Po krátkej noci, pre niektorých, nás čakal bohatý duchovný program. Dopoludnia to boli katechézy, rozdelené podľa veku. Vekovo starším sa prihovoril o. Ján Kuneš, ktorý živo a zanietene poukázal na radostného Krista, ktorý žil v tom , že ho Otec vždy miluje. Plne si uvedomoval Otcove slová „toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“. V závere nám pripomenul, že skutočná radosť kresťana nespočíva v slovíčku mať, ale naša radosť má byť vždy z Boha, nie z vecí. Popoludní bola ponuka rôznych prednášok, osobné svedectvá a tvorivé workshopy. Najväčší úspech zožalo tanečné divadelné predstavenie ATAK, ktoré hovorí „Nepúšťajte sa do tanca s hocikým! Môže vás to stáť mladosť...“ Vo večerných hodinách sme sa zišli na modlitbu sv. ruženca a vigíliu. Tú tvorila bohoslužba slova s chválovým sprievodom kapely Lámačské chvály. Súčasťou vigílie boli otázky mladých adresované o. Mariánovi Bublincovi.  Spoločný program sa ukončil adoráciou s eucharistickým požehnaním. Unavení, uzimení sme sa premiestnili do škôl, kde pokračovala celonočná adorácia, tiež bola k dispozícii tzv. rehoľná kaviareň, ktorú mali na starosti zasvätené osoby.
V nedeľu nás čakalo ešte jedno spoločné stretnutie v skupinke. Program vyvrcholil sv. omšou, hlavným celebrantom bol jeho Em. Jozef kardinál Tomko.
Napriek chladnému a upršanému počasiu počas celého stretnutia prevládala medzi účastníkmi úžasná, pokojná a radostná atmosféra. Navzájom sme sa snažili jeden druhému prejaviť akúkoľvek pozornosť a  určité nedostatky vnímať pozitívne.
Veľkým povzbudením pre mňa bolo v rozhovoroch pozorovať ich úprimné hľadanie pravých životných hodnôt a dôležitosť spoznávania ich životných ciest. Je pre mňa výzvou žiť verne v priateľstve s Kristom a svojím životom poukazovať na radosť, ktorá plynie zo života s Ním.
Som veľmi vďačná Bohu i spolusestrám, že som tento čas mohla venovať mladým počas Kvetného víkendu.
sr. M. Tarzícia
FOTO

  

Duchovná obnova

Muži v Raslaviciach znovuobjavili rodinný stôl

Vyše päťdesiat mužov sa v sobotu 3. marca v Kláštore sv. Jozefa Kongregácie Božského Vykupiteľa v Raslaviciach zúčastnilo na exercíciách. Na tému Objaviť rodinný stôl prednášal don Anton Červeň SDB, ktorý si chlapov získal svojím neformálnym prejavom. V prednáškach zaznelo viacero podnetných impulzov, napríklad, že hlavou muža je Kristus. Muž má určovať hranice, rozhodovať a pri výchove detí byť   dôsledný. V súčasnosti je muž vnímaný z hľadiska výkonu a zárobku, napriek tomu sa nemá stať otrokom. Muž neuteká pred sebou samým ani pred rodinou, láska a čestnosť v jeho živote víťazia. Muž je ten, ktorý má zachovať tradície, ale aj vlastnú dôstojnosť a v škole života objaviť rodinný stôl. Na záver duchovnej obnovy jej účastníci pristúpili k sviatosti zmierenia, po ktorej v kláštornej Kaplnke sv. Jozefa nasledovalo slávenie svätej omše.
PETER LIŠČINSKÝ, Raslavice
FOTO
  

O zasvätenom živote

 

8. februára 2011 sa z príležitosti dňa zasväteného života stretli sestry z komunity Snina s mládežou na Cirkevnej spojenej škole svätých  Cyrila a Metoda.
Počas celého týždňa mali žiaci a študenti k dispozícii tematickú nástenku, ktorú pripravila sr. Kinga. V deň stretnutia sa sestry spolu so staršími žiakmi zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval pán kaplán František. Sestry si zobrali na starosť prípravu liturgie a prinášanie obetných darov, pán kaplán mal priliehavú homíliu a na záver si spoločne zaspievali pieseň Pán zastavil sa na brehu.
Tou istou piesňou sa začalo stretnutie s mladšími žiakmi (1.-4. ročník). V rámci tohto stretnutia priblížila sestra Stellamaris formou prezentácie detstvo a mladosť našej zakladateľky. Medzi deťmi a sestrami sa potom rozvinula živá a veľmi milá diskusia o dobrom príklade Matky zakladateľky Alfonzy Márie. Podľa ich vlastných slov ich jej život povzbudil k túžbe po svätosti, k službe chorým, k modlitbe, k láske k Ježišovi , ku konaniu dobrých skutkov, k predsavzatiu vyhýbať sa hriechu

Na záver mali deti možnosť okúsiť aká “sladká je svätosť“ cez malý sladký darček od sestier. Aby na toto stretnutie nezabudli, odnášali si  tiež so sebou  materiály o MAM.

FOTO

 

20. výročie založenia geriatrie v Košiciach

            17.10 2011 sme v Košiciach na geriatrii slávili 20 výročie od vzniku tohto zariadenia. Keďže toto zariadenia má patróna sv. Lukáša, každoročne máme odpust na sviatok sv. Lukáša. Tento rok boli pozvaní okrem terajších zamestnancov aj zamestnanci, ktorí tu pracovali od vzniku tohto zariadenia.
            Spoločne sme sa stretli pri sv. omši ktorú celebroval o. biskup Stanislav Stolárik. Počas sv. omše ďakoval osobitne aj za to, že jeho rodičia mohli dôstojne zomrieť u nás na geriatrii.
            Po sv. omši bolo nachystané občerstvenie pri ktorom sme sa mohli porozprávať či zaspomínať si.
            Ďakujeme Pánu Bohu za to, že aj my sestry Božského Vykupiteľa môžeme pôsobiť v tomto zariadení a pomáhať im k telesnému zdraviu ale aj doprevádzať na druhý breh života.

FOTO

 

Rohovské spomienky 1951-2011

Čas mizne letia hodiny, ktože ich zastaví...           

A naozaj ako ten čas beží...veď každý jeden z nás denné to skusuje...

 
Tak prebehlo 60 rokov od zriadenia Sociálneho zariadenia v Rohove. Počas týchto rokov prešiel mnohými zásadnými zmenami v oblasti spravovania, poslania, zmenami v oblasti materiálno-technického zabezpečenia, personálneho zabezpečenia i klientely. Primárna myšlienka – vytvoriť v kaštieli v Rohove sociálne zariadenie, ktoré zabezpečuje dôstojný život všetkým jeho obyvateľom pretrváva dodnes. Dnes je to   Dom sociálnych služieb pre deti a dospelých . 60 rokov je dosť dlhé obdobie existencie a dobrá príležitosť obzrieť sa aj späť, hodnotiac čo všetko sa dosiahlo, ale aj   pospomínať ako to bolo...
V  tomto roku tiež uplynulo už 50 rokov od vtedy ako prišli do Rohova pracovať rehoľné sestry Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré do tohto sociálneho zariadenia prišli 16. apríla 1961. Počas 42-ročného pôsobenia sa tu vystriedalo viac ako  80 sestier, ktoré otvárali svoje srdcia pre prácu s mentálne či telesne postihnutými deťmi a mládežou.
Terajšie vedenie DSS v Rohove zorganizovalo z  príležitostí  týchto jubileí stretnutie niekdajších pracovníkov, na ktoré sme boli pozvané aj my.   
Stretnutie sa u uskutočnilo 13.10.2011. Začalo sa slávnostnou ďakovnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup Trnavskej diecézy, spolu s niekoľkými prítomnými kňazmi v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. V hojnom počte sa zúčastnili aj miestni veriaci, terajší zamestnanci DDS a klientky DDS, ale aj množstvo pozvaných hostí a hlavne bývalí pracovnici tohto sociálneho zariadenia a  medzi nimi okolo dvadsať rehoľných sestier z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, bývalých pracovníčok. Bolo to srdečné stretnutie plné spomienok a príležitosť spoločne ďakovať  Bohu za tento krásny úsek nášho spoločného života v Rohove.
Sme vďačne terajšej riaditeľke PhDr. Monike Knezovičovej a celému vedeniu DSS za pozvanie na toto milé stretnutie, za krásny a bohatý duchovný i kultúrny program.  Vážime si ocenenie práce našich sestier, ktoré podľa slov terajšej riaditeľky ...“ viac ako 40 rokov nahrádzali dievčatám mamy.“ /citované z knihy - Rohovské Spomienky /
... ÁNO, ROHOVSKÉ SPOMIENKY ZOSTÁVAJÚ A ZOSTANÚ EŠTE DLHO, DLHO ...
Hlavne tie krásne a radostné... a preto so žalmistom chceme všetkým povedať a  so srdcom plným vďaky ešte raz zvolať : ... AKÉ JE DOBRÉ A MILÉ...KEĎ BRATIA ČI SESTRY ŽIJÚ SPOLU.../por. Ž 133/
Nech Boh žehná toto DIELO LÁSKY i naďalej!                       
sr.M.Anežka Gerbocová
FOTO

Prázdniny s Bohom

Letný tábor pre deti a mládež alebo Prázdniny s Bohom pod týmto názvom uskutočnil sa v dňoch 31.07 – 07.08.2011 v prekrásnom podhorskom prostredí Karpát, v  mestečku Kolomia, prázdninový pobyt pre deti a mládež zo Žitomíra, zo sociálne slabých a neúplných rodín. Zúčastnilo sa ho 19 detí a mladých vo veku od 8 – 17 rokov.         

Zodpovednou za prípravu a celý priebeh tábora bola sr. M. Letícia Jarmolovič. Okrem nej sa ako animátori zúčastnili – sr. M. Anežka Gerbocová a diakon Vitalij Lukovskij. Zásobovanie prevzala a vo všetkom nám pomáhala sr. M. Monika Brajerová.
Témou tohto týždňového pobytu s deťmi a mládežou bolo HĽADANIE RADOSTI !  
Náš celotýždňový pobyt cez rôzne aktivity - turistické pochody a exkurzie, hry ale i stretnutia a prácu v skupinách veľmi rýchlo ubehol HĽADANÍM RADOSTI.                                                          
 
Radosť sme hľadali a nachádzali spolu s deťmi v stretnutí s Bohom v modlitbe, spevom piesní na Jeho oslavu, v poznávaní nového prostredia, v príjemných stretnutiach s novými priateľmi, vo vzájomných prejavoch pomoci a  konaní dobrých skutkov.
 
Silne sme precítili dotyk Božej Lásky pri potulkách prekrásnou prírodou. Tu sme mali možnosť vidieť veľa pekného. V Božom stvoriteľskom diele sme obdivovali Jeho Lásku voči nám. Aj pri prekonávaní ťažkostí či strachu, v námahe pešej túry pri dosahovaní cieľa, pri výstupe na končiare hôr učili sme sa vnímať Božiu blízkosť a veľkosť i Jeho dobrotu. Niektorí sme po prvýkrát zdolávali vysoké vrcholy hôr...a aká to bola radosť, keď sme to dokázali...a vystúpili na vrch MAKOVICA (965m n.m.)
Naskytol sa nám nádherný výhľad na široké okolie. Cítili sme, že Boh je s nami a my sme ďakovali, že nám doprial prekrásne počasie.
Radosť každým dňom vzrastala a bola až taká veľká, že sa nám nechcelo odchádzať domov.
So srdcom naplneným radosťou, ktorú sme hľadali a nachádzali v Božích stopách v prírode a kráse okolo nás, obohatení novými skúsenosťami sme sa vrátili...
V prvom rade Bohu vďaka za všetko ale i  všetkým dobrodincom, ktorí sa pričinili o to, aby sme my mohli túto radosť zakúsiť!
Ďakujeme vedeniu slovenskej provincie SDR za podporu nášho projektu.
Uisťujeme vás i  všetkých dobrodincov, že v modlitbe na vašu dobrotu nezabudneme...

Sr. M. Anežka Gerbocová, SDR a celá komunita sestier SDR v Žitomíri

FOTO

 

Jubileum v Žitomíri

KYJEVSKO-ŽITOMÍRSKÁ DIECÉZA na Ukrajine, kde pôsobia sestry SDR už 18 rokov, v máji a v júni t.r. mala možnosť spolu so svojím diecéznym biskupom – ordinárom Jánom Purwinským, ďakovať Bohu za 50 rokov kňazstva a 20 rokov Jeho biskupskej služby.      
Biskup Ján pochádza z Lotyšska. V auguste.1977 jeho biskup z Lotyšska  posiela ho na Ukrajinu, do Žitomíra, kde je potrebná kňazská výpomoc. Vtedy Ukrajina nemala žiadneho biskupa. V roku1981 bol kňaz Ján menovaný za biskupského vikára a 16. januára 1991 svätým otcom Jánom Pavlom vymenovaný za biskupa pre obnovujúcu sa Kyjevsko-Žitomírsku diecézu. Vysvätený bol v Žitomíri arcibiskupom Francesco Kolasuonom 4. marca za hojnej účasti veriacich i vzácnych hostí. 
Prešlo už takmer 34 rokov ako mladý kňaz Ján Purwinský prišiel do Žitomíra a doteraz pôsobí v Žitomíri. Za celý tento čas kňazskej a biskupskej služby dáva všetky svoje sily a schopnosti do služby Bohu a ľuďom. Túto jeho obetavú službu oceňujú v prvom rade veriaci, kňazi, jednoducho celá diecéza ale i všetci jeho blízky spolupracovníci, rovnako i predstavitelia iných vierovyznaní ba  i predstavitelia štátnej moci. Je uznávaný ako človek, ako predstaviteľ Cirkvi, ako milujúci láskavý a milosrdný duchovný otec pre celé generácie veriacich i neveriacich. Vysoko oceňované sú jeho morálne vlastnosti, ale i hlboko humánne ľudské črty jeho osobnosti.
V roku 2009 dovŕšil vek 75.rokov, kedy požiadal Svätého Otca o uvoľnenie z úradu, ktorý vykonáva, ale jeho biskupská služba bola predlžená až do chvíle, keď 15.júna 2011 Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval pre Kyjevsko-Žitomírsku diecézu nového diecézneho biskupa.  
S hodnosťou arcibiskupa menoval pre túto službu  v Cirkvi pre našu diecézu otca Herkulana, OFM - Petra Malčuka, ktorý bol v roku 2008 vysvätený za biskupa pre diecézu Odesko – Symferopoľskú.
Slávnostná inaugurácia nového arcibiskupa Petra bola  6.augusta 2011 konkatedrále sv. Alexandra v Kyjeve a 7.augusta v katedrále sv. Sofie v Žitomíri.
Je to chvíľa, v ktorej vzdávame Bohu vďaku za doterajšiu obetavú službu otca biskupa Jána a zároveň prosíme Božie požehnanie pre novovymenovaného arcibiskupa Petra.
 
Zverujeme ich pod ochranu Panny Márie, Kráľovnej kňazov a Matky Cirkvi.
Aj vás všetkých prosíme o modlitbu za nich, aby sme spoločne vyprosovali potrebné dary Ducha Svätého a hojnosťmilostí v ich službe Bohu i ľuďom.
Komunita sestier SDR Žitomír
FOTO
 

Prvé výročie Útulku sv. Alžbety

Dňa 19. marca 2011, pri príležitosti prvého výročia založenia Útulku sv. Alžbety vo Vrícku, slávil svätú omšu vdp. Ľubomír Hudec, dekan z Turčianskych Teplíc a vdp. Vladimír Maslák, riaditeľ  útulku, s ďalšími kňazmi. Po slávení Eucharistie boli klienti, zamestnanci i hostia pozvaní na malé agapé. Menované zariadenie, ktorého garantom je občianske združenie Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom, poskytuje sociálne služby občanom, ktorí sa nachádzajú v stave dlhodobej hmotnej a sociálnej núdze a sú bez prístrešia. T. č. sa sociálne služby v Útulku vo Vrícku poskytujú 10 ženám. Aktívne sa na práci v útulku podieľajú tri sestry Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

FOTO

 

Duchovná obnova pre mužov

RASLAVICE - dňa 12.3.2011 sa v kláštore sv. Jozefa uskutočnila duchovná obnova pre mužov. Prednášajúcim bol katolícky kňaz don Anton Červeň, SDB. Témou duchovnej obnovy na ktorej sa zúčastnilo 40 mužov bolo OTCOVSTVO.

Duchovná obnova sa začala modlitbou Zdravas Mária.
Anton Červeň si prítomných mužov získal svojím bezprostredným prístupom a neformálnym prejavom. V prednáškach zaznelo viacero podnetných impulzov pre nás mužov.
Niektoré z myšlienok, ktoré odzneli na prednáškach:
-          muž cíti zodpovednosť za rodinu- chce ju zaopatriť,
-          špiritualita muža je práca (robota),
-          deti utekajú za matkou, otec musí utekať za deťmi,
-          dnešnej spoločnosti chýbajú otcovia,
-          otec je potrebný, aby deti vovádzal do života,
-          otec otvára brány,
-          otec je kňazov v rodine, sprostredkúva vieru,
-          otec zastupuje Boha vo svojej rodine,
-          otec dáva istotu,
-          rodina bez otca je ako záhrada bez plota,
-          otec je ten, ktorý rozpaľuje lásku v rodine,
-          muž, aby bol dobrým otcom potrebuje dobrú ženu,
-          syn získava identitu od otca,
-          pravú mužnosť naberie syn iba od otca,
-          apoštol Peter je príklad muža, ktorý sa premieňa,
-          otec sa má dívať na Ježiša,
-          pozor, aby sme  ako muži nepadali na malichernostiach.
Vrcholom duchovnej obnovy bola sviatosť zmierenia po ktorej nasledovalo slávenie sv. omše v kaplnke sv. Jozefa.
(informoval: Peter Liščinský)

FOTO

 

Sv. Valentín

Keď vidieť, počuť, zažiť stojí za to!“ bolo motto stretnutia mládeže spod Braniska, ktoré sa uskutočnílo 13. februára 2011 v Spišskej Kapitule. Túto tradičnú akciu zorganizovala farnosť sv. Martina v Spišskej Kapitule v spolupráci s farnosťami spišskopodhradského dekanátu. Okrem mládeže aj spoza hraníc dekanátu Spišské Podhradie, sa na ňom zúčastnili sestry zo Spišských Vlách spolu s mládežou tohto mesta a okolia. Program začal slávnostnou sv. omšou o 10:00 hod. v katedrále sv. Martina. Po jej skončení si účastníci uctili relikvie sv. Valentína, lebo medzi biskupským úradom a katedrálou stála v minulosti kaplnka zasvätená práve tomuto svätcovi. Miestni farníci preto 14. február považujú aj za odpustovú slávnosť. Po občerstvení v priestoroch Kňazského seminára podujatie pokračovalo v priestoroch Kina Slovan v Spišskom Podhradí od 13:30 hod. prednáškou vdp. Rudolfa Smotera o pozeraní, výbere a hodnotení filmov spojenou s vizuálnymi ukážkami. Stretnutie vyvrcholilo koncertom Richarda Čanakyho, ktorý okrem spevu piesní povzbudil mladých k pravej láske, ktorá rokmi „nevybledne“.

 Sestry zo Spišských Vlách

 

 

Otvorenie materskej školy

Od 1. 9. 2010 začala v priestoroch neziskovej organizácie Alžbetka (Školská 4, Spišská Nová Ves) svoju činnosť materská škola, ktorá ponúka výchovnú pedagogiku s prvkami Montessori – „Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám.“ Materská škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠ SR ako súkromná materská škola. Slávnostné otvorenie sa konalo dňa 2. 9. 2010 za účasti primátora Spišskej Novej Vsi PhDr. Jána Volného, PhD, generálneho riaditeľa rádia Lumen doc. ThDr. Juraja Spuchľáka PhD,  farára a dekana Spišskej Novej Vsi PaedDr. ThLic. Antona Mišeka, sestry provinciálnej predstavenej M. Školastiky Štutikovej a ďaľších vzácnych hostí, rodičov a detí, zamestnancov a spolusestier.

FOTO

 

------------------

Rodičia


Ďalšie články v sekcii:

ALŽBETKA n.o.
CHORÍ A ZOMIERAJÚCI
OPUSTENÍ
UKRAJINA
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA
PASTORÁCIA MLÁDEŽE

MYŠLIENKA DŇA


Buďte vždy veselé, spokojné, v každom prípade premáhajte smútok ako následok diablovho zla.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2020-10-01 14:29:38)
KALENDÁR
(2020-09-30 13:34:54)
Apoštolát
(2020-09-30 13:28:55)
BLAHOREČENIE MAM
(2020-09-30 13:21:49)
Duchovná rodina
(2020-09-30 13:19:04)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.